Školní parlament

V naší škole působí Školní parlament složený ze zástupců jednotlivých tříd. Za nás jsou to Matěj a Valča. Schází se přibližně jednou za měsíc o velké přestávce ve sborovně. Radí se a projednávají.

Parlament se podílí na akcích školy, některé sám navrhuje, připravuje a uskutečňuje. Usiluje také o jednání s vedením školy  – p. ředitelkou a metodičkou prevence, paní učitelkou Hůlovou o návrzích a zlepšeních ve škole. 

Aktuálně máme “zadáno” trénování školního tance. Podílíme se na výběru písniček, které by měly nahradit školní zvonění, pokaždé na nějaké časové období. Pomůžete nám, rodiče,  s výběrem? 

Comments are closed.