učivo 25. – 29.3

ČJ – čtení delšího souvislého textu – hláskování a skládání dlouhých slov, správná intonace na konci vět, čtení veršů – hledání rýmů, psací r, P, R, opis a přepis věty – velké písmeno na začátku, na konci tečka, psaní jmen s velkým písmenem, uč ČJ s. 18 – 21, PÍS s. 12 – 15

M  – řazení čísel od nejmenšího x od největšího, + a – do 20 bez přechodu desítky – slovní úlohy, rozklad čísel,  o několik více x o několik méně, stavby z krychlí podle zadání, podle plánu, uč M s. 36 a 38, 40 – 41

Prvouka – Práce na zahradě, jarní hry a činnosti dětí, U rybníka – známé ryby, stavba těla ryby, uč. PK s. 46, 54 a 58

Comments are closed.