Archiv Duben, 2019

probírané učivo 29.4. – 9.5.

Český jazyk – čtení veršů x příběhů “Já jsem já a Ty jsi Ty”, vzájemné poznávání a respekt, naše zájmy, hádanky, rébusy, hra “Na básníky” – tvoření rýmů ČJ s. 35 – 44, opis a přepis vět – kontrola napsaného, práce s chybou (vyhledat chybu a sám ji opravit, chybné slovo napsat znovu), opis mužského a ženského jména a příjmení PÍS3 s. 29- 31, PÍS4 s. 1, 7-8

Matematika – samostatné řešení slovních úloh (uč. předčítá), diktát příkladů – 10 výsledků na sčítání a odčítání do 20, snaha počítat již bez pomůcek (bez počítadla, bez prstů, bez číselné osy), sčítání a odčítání tří čísel M s. 52 – 54, 55 – 61

Prvouka – domácí zvířata: potrava, příbytky, užitek, zvířecí rodiny (samec, samice, mládě), stavba těla savce– čtyřnohého zvířete (pes), stavba těla ptáka (čáp), domácí mazlíčci PK s. 61-67

lepidlo – ÚT 30.4.

Prosím, abyste dětem dokoupili lepidla, zítra je budou potřebovat k tvoření na hodinu PČ.

sebehodnotící arch – do PÁ 26.4.

Prosím, aby děti během volna vyplnily sebehodnotící arch ke třičtvrtěletí (nelekejte se, že je na okraji měsíc “květen”) z jednotlivých předmětů a napsaly (nebo Vy za ně) vzkaz paní učitelce. Arch dnes dostaly “v poště” domů, nemocní dostanou, ihned jak budou ve škole. Termín odevzdání je v pátek 26. dubna.

V Žákovské knížce také naleznete návrh klasifikace ve 3. čtvrtletí a slovní hodnocení s cennými radami.

plánované akce na měsíc KVĚTEN

Zveřejňuji známé akce v následujícím měsíci.

ST 1. a ST 8.5. státní svátky

PÁ 10. – PÁ 17.5 škola v přírodě Střelské Hoštice

ÚT 14.5. v 17h rodičovská kavárna

ČT 23.5. Integrovaný záchranný systém,  zdarma ve škole

PÁ 24.5. ředitelské volno, volby do Evropského parlamentu

PO 27.5. divadlo Ponec – Svět z papíru, 90,-Kč ze ŠOP

ST 29.5. v 16h čtenářská slavnost 

ČT 30.5 sportovní dopoledne ke Dni dětí

Toulcův dvůr – ST 24.4.

Ve středu 24. dubna pojedeme místo výuky do Toulcova dvora na program “Lesní království”. Sraz bude ve třídě, návrat kolem 12h. Na sebe vhodné oblečení a boty do terénu, program probíhá venku. S sebou v batůžku: pláštěnka, svačina a pití, průkazka MHD. Program je hrazen ze ŠOP. Zkontrolujte prosím, že máte dostatek peněz na účtu. V případě nedostatku financí se Vaše dítě bude učit ve třídě 1.B.

Hledali jsme klíče a hesla k branám lesního království, pustil nás do něj strážce lesa. Sbírali jsme přírodniny, hmatali, jaké mají vlastnosti, pozorovali obyvatele lesa lupou, vyzkoušeli les i dalšími smysly.

odpadá AJ – ÚT 23.4. a 25.4.

V úterý 23. dubna i ve čtvrtek 25. dubna odpadá oběma skupinkách hodina angličtiny. Paní učitelka je se svou třídou na škole v přírodě.

Veselé Velikonoce!

Vážení rodiče, milé děti,

přeji Vám příjemné prožití svátků jara a bohatou pomlázku.

probírané učivo 23. – 26.4.

Český jazyk:  rébusyrýmy, porozumění čtenému, příběh x básnička (rozdíl mezi prózou a poezií), uč  ČJ s.34 – 37,  psací H, AuOu, diktát slov, PÍS s. 26 – 29

Matematika: odčítání do 20 s přechodem přes desítku, rozklady čísel, uč M s. 51 – 56 

Prvouka: ptáci, hospodářská zvířata a jejich mláďatastavba těla ptáka, stavba těla savce, výrobky – materiál, třídění odpadu, uč PK s. 47-48, 61- 63

 

přehled probíraného učiva PO 15. – ST 17.4.

Český jazyk: Domov – čtení krátkých příběhů, básní, hádanky, rýmy, obrázkové čtení, psací h, Z, přepis vět ( velké písmeno na začátku, mezery mezi slovy, znaménko za větou, tečky, čárky nad písmeny), uč ČJ s. 30 – 33, PÍS s. 22, 24 – 25

Matematika: sčítání do 20 s přechodem přes desítku – pomocí rozkladu, sčítací pyramidy, uč M. s. 49 – 50

Prvouka: Velikonoce – zvyky a tradice, třídění odpadu, výrobky – materiál, uč PK s. 47, 48, 60

písemné práce

Dnes jsem po dětech poslala domů na ukázku písemnou práci z českého jazyka – psaní. Prosím, abyste se na ni podívali, podepsali ji a zítra zase poslali zpět do školy. Taktéž prosím naložte s písemnými pracemi z ČJ čtení a MA. Děkuji.