Učební plán do 12. dubna

 Pá  5. 4.  Exkurze do České televize. Batůžek a svačinku s sebou. Odjezd po 8 hodině. 

 Čt. 11. 4.  Divadlo   “Čtyřlístek “- pokračování    odchod od školy  v 7 : 45 h.

                   80  Kč ze ŠOP, bez učení

ČJ – opakování probraného učiva – psaní velkých písmen u vlastních jmen, místních   názvů – města, řeky, hory, adresa. 

     Diktát slov na spodobu hlásek na konci a uprostřed slova, na velká písmena. 

      Hra se slovy –  antonyma – slova opačná, synonyna – slova souznačná , slova stejného významu 

     Zápis do čtenářského listu – kniha, kterou děti přečetly doma. 

 MA – Počítáme zpaměti – tam si děti dělí a násobí dle potřeby a času – procvičování učiva,    prac. sešit –  str.  6 – 9, násobení a dělení sedmi,   obvod obrazce- čtvercová síť

PK — Jaro, květiny – opakování,  ptáci –  stálí, tažní, stavba těla, 

Comments are closed.