probírané učivo PO 8. – 12.4.

Český jazyk – čtení veršů – hledání, tvoření rýmů, Slavnost v troubě – čtení souvislého textu, samostatné čtení, Jaro, léto, podzim zima – doplňování neúplných vět, Rok – orientace v čase (roční doby, měsíce, dny v týdnu) ČJ s. 23-24, 27 (28-29), napojování z v, V, psací z, opis a přepis vět, diktát slov PÍS s. 18 – 21, 23

Matematika – rozklad čísel do 20, matematické hádanky ( přičtu, odečtu, zvětším, zmenším číslo), řešení slovních úloh (zápis, výpočet, odpověď), zápis plánu krychlí M. 44 – 45, 55

Prvouka – Jaro v přírodě: ovocné stromy- stavba těla stromu, strom x keř, život včel, uč PK s. 55 – 59

 

Comments are closed.