Opakování učiva

 Opět jsme zašli do počítačové učebny, abychom si procvičili pravopis a matematiku.  Např. na stránkách www.skolakov.eu, www.onlinecviceni.cz.

Jsou tam různá cvičení např. na doplňování párových souhlásek,  slova opačná, souznačná, slovní druhy aj.   V MA mohou děti  na stránky 3. tř., kde je násobilka 6 a 7 – hravou formou, pexeso apod. 

PČ – přinést do 14 dnů  roličku od papír. utěrek a malé ústřižky látek- budeme vyrábět čarodějnici. 

 Napíšeme sebehodnocení v ŽK.  Prosím, zkontrolujte dětem  pomůcky a sešity. Stále mnohým něco chybí. Špatně se pak pracuje. Pravítko,  funkční pero, lepidlo, barevné centropeny, děti mají dopsané sešity…  Děkuji za spolupráci. 

Ve čtvrtek 11. 4. jdeme do divadla, odchod od školy v 7: 45 h.  Bez učení. Po divadle  zřejmě navštívíme  velikonoční jarmark na náměstí. 

Comments are closed.