probírané učivo 29.4. – 9.5.

Český jazyk – čtení veršů x příběhů “Já jsem já a Ty jsi Ty”, vzájemné poznávání a respekt, naše zájmy, hádanky, rébusy, hra “Na básníky” – tvoření rýmů ČJ s. 35 – 44, opis a přepis vět – kontrola napsaného, práce s chybou (vyhledat chybu a sám ji opravit, chybné slovo napsat znovu), opis mužského a ženského jména a příjmení PÍS3 s. 29- 31, PÍS4 s. 1, 7-8

Matematika – samostatné řešení slovních úloh (uč. předčítá), diktát příkladů – 10 výsledků na sčítání a odčítání do 20, snaha počítat již bez pomůcek (bez počítadla, bez prstů, bez číselné osy), sčítání a odčítání tří čísel M s. 52 – 54, 55 – 61

Prvouka – domácí zvířata: potrava, příbytky, užitek, zvířecí rodiny (samec, samice, mládě), stavba těla savce– čtyřnohého zvířete (pes), stavba těla ptáka (čáp), domácí mazlíčci PK s. 61-67

Comments are closed.