probírané učivo 10. – 14.6.

Český jazykčtení: metoda “čti, co můžeš”, přiřazování psacích  a tiskacích tvarů písmen, čtení textu napsaného psacím, sloh: pozdrav z prázdnin, adresa, uč ČJ s. 57 – 60, psaní: diktát vět, psací g f ch, užití ě a ď ť ň ve slovech PÍS s. 20, 23, 26, 30 – 31

Matematikapočítání: do 20  přechodem desítky – postup pomocí rozkladu, rozepisování  sčítání 9 + 7 = 9 + 1 + 6=___, odčítání 15 – 8 = 15 – 5 – 3 = ___, řešení logických a praktických úloh, hry s hracími kostkami – porovnávání, + a -, sudá a lichá číslageometrie: stavby z krychlí – spotřeba, plán, rýsování přímých čar – měření délky, rýsování dané délky

Prvouka – Léto v lese – plody, houby, činnosti o prázdninách, nebezpečí v přírodě , osobní bezpečí

Comments are closed.