hodnocení na vysvědčení

V Žákovské knížce vzadu, v měsíci červnu, mají děti napsány známky, které dostanou za práci ve 2. pololetí na vysvědčení. Velké mínus je samo o sobě výmluvné a i přesto jsem hodně “mhouřila oči”, u některých “zavírala i s brýlemi.” Z výchov mají všechny děti 1.

Bude ještě následovat sebehodnocení do ŽK, to provedeme v příštím týdnu ve škole a doma potom sebehodnotící arch jako v každém čtvrtletí.

Comments are closed.