Archiv Září, 2019

dopravní výchova

V prvouce se věnujeme učivu o dopravě – připomínáme si pravidla silničního provozu, pojmy (silnice, chodník, křižovatka, přechod, obrubník, chodec, řidič) semafor a dopravní značky, dopravní prostředky. Vyrazili jsme proto do terénu pozorovat dopravu zblízka a hrát dopravní hru “škrtanou”. Při ní se prokázalo nejen to, jak se kolem sebe dovedeme pozorně rozhlížet, ale také kdo zvládne hrát “poctivou hru” a nepodvádět.

přehled učiva 30.9. – 4.10.

ČESKÝ JAZYK –  mluvnice: abeceda nazpaměť, abecední pořádek – řazení písmen, obrázků, slov, jmen podle abecedy, dělení slov na slabiky, uč ČJ s. 13 – 15, ČJ ps s. 8 – 9, sloh: Můj drak – popis vzhledu, psaní: psací tvary velkých písmen PBR, SLZŽ,  psací písmeno nm, přepis slov – dělení na slabiky, PÍS s. 9, 40, čtení: Knížka Ferdy mravence ČÍT s. 11 – 14, Vláďův drak ČÍT s. 31 – 33

MATEMATIKA – počítání: rozklad dvojciferných čísel na desítky a jednotky, práce s penězi, tvoření a řešení slovních úloh Na nákupu, sčítání do 2 s přechodem desítky, M s. 7 – 8, 12, geometrie: přímka – rýsování, označení, pojmenování, protínající se přímky ( průsečík je bod)

PRVOUKA – Podzim – 1. podzimní den, podzimní měsíce, houby – jedlé x jedovaté, charakteristické počasí a změny v přírodě uč PK s. 8 – 10, ČJ ps s. 4

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_les4.htm

Stavitel mostu – ČT 3.10.

Ve čtvrtek 2. vyuč. hod. nás navštíví lektorka z Malé technické univerzity, která děti hravou formou seznámí s technickým oborem – stavitel. Děti si vyzkouší s pomocí stavebnice, jak postavit most, aby nespadl a udržel určitou váhu. 

Paní lektorka nám nejprve přečetla z knížky obrázkový příběh o Karlu IV., slavném českém králi a “staviteli”. Dozvěděli jsme se, jaké stavby nechal postavit, a čím se proslavil. Nejprve jsme sestavili z plošného puzzle řeku Vltavu, potom do malty zamíchali vajíčka a už se stavělo! Vytvořili jsme několik mostů přes řeku. Zkoumali jsme, čí most je pevnější, komu se zase brzy rozbořil. Už víme, co most potřebuje, aby byl  pevný a stabilní. Podle návodu jsme postavili mostní pilíře, sestavili jsme Karlův most (pamatujeme si, že má 15 pilířů) a prošli jsme se po něm. Nakonec jsme na něm ještě vystavěli sochy. Práce se stavebnicí Duplo nás bavila a za své znalosti jsme si odnesli diplom.

vstupenky na Mozaiku Sametu

Zde udávám odkaz na stránky školy s informací od paní ředitelky.

MOZAIKA SAMETU – vstupenky

 

EDUkavárna – ST 2.10.

Proč jsou kavárny EDU, tedy edukační?  – protože jsou nejen pro rodiče, ale také pro pedagogy a rozšiřujeme si při nich společně obzory. Přijďte k nám! Letošní první se uskuteční ve středu 2. října od 17h ve sborovně školy. 

Více informaci zde, na stránkách školy: https://www.zseden.cz/2019/09/20/zveme-vas-do-prvni-edukavarny/

 

Drakiáda – ST 2.10.

Letos děti samy projevily zájem “provětrat draky“, ať už ty loňské, kteří přežili, nebo prý zbrusu nové, nachystané právě k tomuto účelu. Vyslyšíme jejich přání a pouštění draků pro druháčky uskutečníme. Opět na kopečku slávistického stadionu (ve vrhačském sektoru) ve středu 2. října 4. a 5. vyučovací hodinu.

Čekali jsme, zda počasí dovolí, a vyrazili jsme. Přinesení draci byli nádherní, roztodivných tvarů a barev i poměrně velcí. Někdo se zdržoval stavěním draka, nicméně potom se podařilo všem draky “zprovoznit”. Vítr dul, mladé nohy běhaly, provázek se odvíjel a draci létali. Někomu jen chvíli, jinému déle. kdo chtěl, mohl si splnit 3 podzimní disciplíny – hříbečky se změnili v hřebíčky a zatloukali jsme je kladívky do špalku, gumovými míčky jsme se pokusili trefit dýni, bramborami z ošatky jsme házeli do obruče. Na zpáteční cestě byli draci někteří draci pocuchaní, provázky zašmodrchané nebo přetržené, ovšem za tu chvilku radosti to stálo!

přehled akcí – ŘÍJEN

ST 2.10. Drakiáda – atletický stadion Slavia, 4. a 5. vyuč.hod.

ST 2.10. Edukavárna – v 17h, sborovna,  pro rodiče

ČT 3.10. Stavitel mostu, Malá technická univerzita – ve škole, 2. vyuč. hod., 50,-Kč ze ŠOP

PO 7.10. bruslení

ČT 10.10 sociometrie  – 2. vyuč.hod., ve škole se školní psycholožkou

PÁ 18.10. Krkonošské pohádky, Divadlo v Korunní –  100,-Kč ze ŠOP

ČT 22.10. beseda Život v kufříku – ve škole, 3. vyuč. hod., zdarma

PÁ 25. 10. bruslení

 

přehled učiva 23. – 27.9.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: věta – slovo – slabika – hláska, slova podle počtu slabik, rozdělování slov na slabiky, uč ČJ s. 9 – 10, sloh: pozdravy, popis obrázku – tvoření celých vět, ČJ uč. s. 11, psaní: psací tvary písmen iutťrř PÍS s. 6 – 8, čtení: seznámení s knížkou Kocourek Modroočko, ilustrace Heleny Zmatlíkové

MATEMATIKApočítání: číselný obor do 100 – rozklad, porovnávání, počítání po desítkách, sčítání a odčítání desítek, M s 6 – 8, 11 a 13, geometrie: druhy čar

PRVOUKA – Dopravní výchova: silniční provoz – pravidla, semafor, přechod pro chodce, řidič x chodec, dopravní značky PK s. 6-7

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/dopravka1.htm

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/dopravni-vychova/dopravni-vychova9.htm

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/dopravni-vychova/dopravni-vychova7.htm

fotografování – ST 25.9.

Naše třída se bude fotografovat ve středu 25. září. Cena společné fotografie je 40,-Kč, hrazeno ze ŠOP.

třídní schůzka – ST 25.9.

Vážení rodiče,

ve středu 25. září 2019 se v 17h koná v naší třídě třídní schůzka. Kdo se nemůže schůzky zúčastnit, dejte mi prosím vědět emailem. Následovat mohou osobní konzultace, pokud byste se mnou chtěli mluvit.