rozvrh hodin a výuka ve 2.A

Zveřejňuji rozvrh hodin. Zatím je zkušební, nepište jej prosím ještě na zadní stranu ŽK.

 

Uvádím přehled vyučovacích předmětů a vyučujících:

Český jazyk, Matematika, Prvouka, Tělesná výchova, Pracovní činnosti – p. uč. J. Čalová

Výtvarná výchova – p. uč. V. Foltová

Hudební výchova – p. uč. A. Štempáková

Anglický jazyk (nepovinný předmět) – p. uč.  J. Drahorádová

Comments are closed.