školní pomůcky

Dnes děti dostaly Žákovskou knížku. Prosím o vyplnění s. 3 a kopie kartičky ZP a Váš podpis vzadu, že jste se seznámili se školním řádem. Obalte prosím průhledným nebarevným obalem.

Rozdali jsme si pracovní sešity – M, ČJ a písanku. Na pracovní sešity z M a ČJ nalepte zepředu štítek a na něj dejte jméno. Prosím obalte je.

Paní učitelka v nepovinné angličtině objednává dětem pracovní sešit do AJ Happy House 2, počítejte s částkou 200 – 300,-Kč v ŠOP.

Děti si přinesou do školy do šuplíčku jednu učebnici Českého jazyka, druhou nechají doma.

Comments are closed.