přehled učiva 16. – 20.9.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: věta – slovo – slabika – hláska, počet slov ve větě, slabiky – vytleskávání, uč ČJ s. 7 – 8, s. 10 pouze cv. 2, ČJ ps s. 4, 7, čtení: O pejskovi a kočičce, básně ČÍT s. 8-9, 10, přednes básně zpaměti “Co děláme o přestávce” v učebnici prvouky na s. 5psaní: psací písmena hkf, V lese PÍS s. 4-5, 10

MATEMATIKA – počítání: “V divadle” – číselný obor 0 – 100, řešení slovních úloh (znázornění, výpočet, odpověď), sčítání do 20 s přechodem desítky M s. 5, geometrie: geometrické tvary x tělesa  M s. 9

PRVOUKA – dopravní prostředky: na souši (silnice, koleje), na vodě a ve vodě, ve vzduchu, chování v prostředcích MHD uč PK s. 7

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/dopravka2.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/dopravka3.htm

Comments are closed.