přehled učiva 23. – 27.9.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: věta – slovo – slabika – hláska, slova podle počtu slabik, rozdělování slov na slabiky, uč ČJ s. 9 – 10, sloh: pozdravy, popis obrázku – tvoření celých vět, ČJ uč. s. 11, psaní: psací tvary písmen iutťrř PÍS s. 6 – 8, čtení: seznámení s knížkou Kocourek Modroočko, ilustrace Heleny Zmatlíkové

MATEMATIKApočítání: číselný obor do 100 – rozklad, porovnávání, počítání po desítkách, sčítání a odčítání desítek, M s 6 – 8, 11 a 13, geometrie: druhy čar

PRVOUKA – Dopravní výchova: silniční provoz – pravidla, semafor, přechod pro chodce, řidič x chodec, dopravní značky PK s. 6-7

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/dopravka1.htm

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/dopravni-vychova/dopravni-vychova9.htm

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/dopravni-vychova/dopravni-vychova7.htm

Comments are closed.