Stavitel mostu – ČT 3.10.

Ve čtvrtek 2. vyuč. hod. nás navštíví lektorka z Malé technické univerzity, která děti hravou formou seznámí s technickým oborem – stavitel. Děti si vyzkouší s pomocí stavebnice, jak postavit most, aby nespadl a udržel určitou váhu. 

Paní lektorka nám nejprve přečetla z knížky obrázkový příběh o Karlu IV., slavném českém králi a “staviteli”. Dozvěděli jsme se, jaké stavby nechal postavit, a čím se proslavil. Nejprve jsme sestavili z plošného puzzle řeku Vltavu, potom do malty zamíchali vajíčka a už se stavělo! Vytvořili jsme několik mostů přes řeku. Zkoumali jsme, čí most je pevnější, komu se zase brzy rozbořil. Už víme, co most potřebuje, aby byl  pevný a stabilní. Podle návodu jsme postavili mostní pilíře, sestavili jsme Karlův most (pamatujeme si, že má 15 pilířů) a prošli jsme se po něm. Nakonec jsme na něm ještě vystavěli sochy. Práce se stavebnicí Duplo nás bavila a za své znalosti jsme si odnesli diplom.

Comments are closed.