přehled učiva 30.9. – 4.10.

ČESKÝ JAZYK –  mluvnice: abeceda nazpaměť, abecední pořádek – řazení písmen, obrázků, slov, jmen podle abecedy, dělení slov na slabiky, uč ČJ s. 13 – 15, ČJ ps s. 8 – 9, sloh: Můj drak – popis vzhledu, psaní: psací tvary velkých písmen PBR, SLZŽ,  psací písmeno nm, přepis slov – dělení na slabiky, PÍS s. 9, 40, čtení: Knížka Ferdy mravence ČÍT s. 11 – 14, Vláďův drak ČÍT s. 31 – 33

MATEMATIKA – počítání: rozklad dvojciferných čísel na desítky a jednotky, práce s penězi, tvoření a řešení slovních úloh Na nákupu, sčítání do 2 s přechodem desítky, M s. 7 – 8, 12, geometrie: přímka – rýsování, označení, pojmenování, protínající se přímky ( průsečík je bod)

PRVOUKA – Podzim – 1. podzimní den, podzimní měsíce, houby – jedlé x jedovaté, charakteristické počasí a změny v přírodě uč PK s. 8 – 10, ČJ ps s. 4

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_les4.htm

Comments are closed.