Archiv Říjen, 2019

tripartitní setkání – 18. – 22.10.

V měsíci listopadu se uskuteční tripartitní setkání žáků 2.A. Na setkání učitelka – rodič/rodiče – žák/žákyně se můžete přihlašovat v tomto systému.

https://doodle.com/poll/n67rhqxu4u3qg523

Účast není povinná, ale uvítám Váš zájem.

Setkání potrvá přibližně 20min., v systému je vyhrazena půlhodina, a na každý termín se smí zapsat pouze jeden žák. “Přípravu” k tomuto setkání zveřejním později, až to bude aktuální, Vy si také můžete přichystat dotazy a připomínky.

 

upozornění

V naší třídě se objevily dva případy infekčního onemocnění – molusky. Prosím, prohlížejte děti, zda se u nich pupínky také neobjeví. Při nálezu vyhledejte lékaře. Děkuji za spolupráci.

přehled učiva 4. – 8. 11.

ČESKÝ JAZYKmluvnice: druhy vět – rozpoznávání, ČJ ps s. 15 – 16 hranice slov ve větě (rozdělit “slepenou větu” na jednotlivá slova), pořádek vět (jak jdou v příběhu za sebou ve správném pořadí), slovo a význam slova, slova jednoznačná x mnohoznačná, ČJ uč. s. 20, 27,ČJ ps s. 17 – 18 sloh: narozeniny – přání ČJ uč s. 10 dole, Medvídek Pú ČÍT s. 71-73psaní: psací dďg, opis a přepis vět, kontrola napsaného PÍS s. 18 – 19, 26

MATEMATIKA – počítání: orientace ve stovkové tabulce, odčítání bez přechodu desítky (56 – 6, 39 – __ = 30), sudá a lichá čísla, M s. 21-22, s. 32 cv. 6,7,8, geometrie: body a přímky M s. 31 cv. 1, 4 a 5

 PRVOUKA – Lesní ptáci – stavba těla ptáka, ptáci stálí x stěhovaví (skřivan, slavík, špaček, kukačka) PK s. 19 dole

 

přehled učiva 31.10. – 1. 11.

ČESKÝ JAZYK: mluvnice: druhy vět – doplňování znamének, tvoření vět, správný slovosled ve větě ( z pomíchaných slov složit větu), ČJ uč s. 26, ČJ ps s. 14 – 15 dokončení, psaní: psaní dvojhlásek au, ou PÍS s. 19 jen dolní část stránky, čtení: Dušičky ČÍT s. 37

MATEMATIKA: počítání: sčítání bez přechodu desítky, příklady typu 30 + 6, 5 + 20 M s. 20, geometrie: rýsování bodů v prostoru, na přímce, na křivé čáře, jejich označování, určování bodů jako vrcholů -úhelníků M s. 10 cv. 1, s. 25 cv. 3, s. 31 cv. 1, 4, 5

PRVOUKA: Rybník – stavba těla ryby, ryby sladkovodní x mořské PK s. 18-19

úkoly na podzimní prázdniny

V pondělí 28.10. je státní svátek, v úterý 29. a ve středu 30. 10. následují podzimní prázdniny. Během této doby mají děti vyplnit sebehodnotící arch ke čtvrtletí a naučit se nazpaměť básničku (tu do 8.11. nejpozději).

básnička

sebehodnotící+arch2+1.+čtvrtletí

bruslení – PÁ 25.10.

V pátek 25. října nás čeká další bruslení v obvyklém čase ( 8.30h u zimního stadionu), jak jsme zvyklí. Děkuji již předem, kdybyste mohli přijít pomoci s obouváním bruslí.

Děkuji vytrvalým pomocníkům, že nemusím všem dětem obouvat brusle sama!

pozvánka na další EDUkavárnu – ST 6.11.

Ve středu 6. listopadu se od 17h ve sborovně naší školy uskuteční další edukavárna pro rodiče a pedagogy. Zde uveřejňuji pozvánku.

Pozvánka na listopadovou EDUKAVÁRNU

beseda Život v kufříku – ÚT 22.10.

V úterý 22.10. nás navštívily dvě lektorky z nadace La Vida, která zaštiťuje projekt Život v kufříku, pro něž jsme na konci školního roku vyběhali v Run and help finanční prostředky. Za zapojení do této charitativní akce nám na oplátku připravily program a přinesly malý kufřík a pro každého náramek.

Povídali jsme si, co je to “charitativní pomoc”, co je projekt Život v kufříku a  komu pomáhá. Děti měly namalovat své nejbližší, koho mají rády, s kým je jim dobře. Potom vyprávěly, co pro ně znamená rodina. Slyšeli jsme hezké názory a nápady a viděli pěkné obrázky.

 

přehled akcí LISTOPAD

ÚT 5.11. bruslení

PO 11.11. “Máme rádi zvířata” Toulcův dvůr, 80,-Kč ze ŠOP

ČT 14.11. Mozaika Sametu, 17.30h Strašnické divadlo se vstupenkou, vstupné dobrovolné

PÁ 15.11. ředitelské volno

ČT 21.11. depistáž 

PO 25.11. výlet Čokoládovna Šestajovice, 390,-Kč ze ŠOP

ÚT 26.11. bruslení

ČT 28.11. “Kolo tety Berty” Muzeum Policie, zdarma

PÁ 29.11. depistáž 

tripartitní setkání (dle rozpisu až po 15.11. a zájmu)

 

výuka AJ

Paní učitelka upozorňuje, že děti velice často nemají pomůcky na hodiny angličtiny. Nenosí učebnici či pracovní sešit, spousta z nich si také nenechává na hodinu angličtiny ve třídě na lavici žákovskou knížku. Promluvte prosím o tomto s dětmi. Zapomínání budeme důsledně zapisovat a v případě častějšího opakování budu nucena udělit napomenutí tř.uč., jak jsem sdělovala na třídní schůzce.