přehled učiva PO 7. – PÁ 11.10.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: dělení slov podle slabik, dělení slov na konci řádku, řazení slov podle abecedy – slova se stejným počátečním písmenem ČJ uč s. 14 – 16, hledání v encyklopedii, význam slova: nadřazený pojem (banán, hruška, malina = ovoce), sloh: Život lidí v ČSSR – převyprávění vzpomínek rodičů, prarodičů, čtení: básně o podzimu, hlasité čtení, na konci věty u tečky klesnout hlasem, známé knížky pro děti – postavy z knížek, otázky a odpovědi, ČÍT s. 28 – 29, 34, psaní: tvarový prvek “kopeček”, písmena vwy PÍS s. 12,14 – 15

MATEMATIKA – počítání: sčítání a odčítání  desítek  do 100 – tvoření příkladů, záměna sčítanců, dopočítávání ( 30 + __ = 70), práce s číselnou osou, Nakupujeme v obchodě – řešení slovních úloh, práce s papírovými penězi M s. 12, 14, 16, geometrie: přímka (modelování ze špejlí) M s. 24

PRVOUKA – Podzim: listnaté stromy a keře (znát tvar listu a plod: dub, buk, jírovec, javor), projekt Mozaika Sametu – život v ČSSR (nákupy, škola, nespokojenost lidí), uč PK s. 8 a 10

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_les1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_les2.htm

Comments are closed.