Archiv Listopad, 2019

Mikulášská nadílka

Už teď vyslovujeme nápady, přemýšlíme, spekulujeme, dumáme a vymýšlíme (a taky se trochu bojíme), jak to letos bude s každoroční “nebeskou” kontrolou. Anděly a Mikuláše bychom prý uvítali. Ale co pekelníci z podzemí? Na koho přijdou, postraší nás, odnesou si do pekla někoho ? Nebo se letos naší škole vyhnou? Být Vámi, děti, radši jsem ve střehu a už se učím básničku nebo písničku!

Nejdřív se dvakrát ozvalo varovné zařinčení řetězu, pak už to bylo opravdu blízko. A potom už nám nepomohli ani čertíci proti strachu ani andělíčci strážníčci, které jsme si pro tento den vyrobili. Vběhli čerti a ozval se křik a jekot. Někomu i strachem poskočilo srdce. Díky básničce a písničce nakonec vše dobře dopadlo, postačilo napomenutí. 

zdobení stromečku

Letos děti přijdou o zážitek házení stromečku z okna po vánocích, ale snad to nevadí. Protože ten umělý, co jsme dostali, můžeme ozdobit již nyní, na začátku adventu a dlouho nám vydrží. Kdo by chtěl, může si přinést ozdobičky. Uvítám i světýlka.

bruslení – PO 2.12.

V pondělí 2. prosince jdeme na další lekci bruslení s panem trenérem. Sraz je ve třídě, s sebou učení na M, ČJ a PK (tu máme ve škole). Ve sportovním batohu výstroj a výzbroj jako obvykle. Potěší mě pomocníci!

Tentokrát nás pan trenér prohnal na různých překážkových drahách.

probírané učivo 2. – 6.12.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: pravopis uúů – ústní zdůvodňování, přepis slov a vět, doplňovačky, cvičení pozornosti – práce s chybou, souhlásky tvrdé a měkké (vyjmenovat) ČJ uč s. 41, 45, ČJ ps s. 24, 27, 31 – 32psaní: psací KH, TŤF  PÍS s. 29, 33, sloh: Advent – zvyky, výzdoba, Mikuláš, čert, anděl – tradice, čtení: Adélka a zlobidýlko,  Zima, Domeček ze sněhu, Těšení ČÍT s 44, 50, 52

MATEMATIKA – počítání: písemné sčítání do 100 bez přechodu desítky (pod sebou), matematické řetězce, geometrie: úsečka – krajní body úsečky, body náleží x nenáleží úsečce, měření délky úsečky M5 s. 15, 19, 31, M6  s. 1

PRVOUKA – Rodina: příbuzenské vztahy (rodiče-syn x dcera, prarodiče-vnuk x vnučka, sourozenci-bratr x sestra), Mikulášské tradice uč PK s. 24, 34

Kolo tety Berty – ČT 28.11.

Ve čtvrtek nás čeká další díl dopravní výchovy v Muzeu Policie ČR, kde se dozvíme, jak bezpečně jezdit na kole a co všechno by měl správný cyklista vědět. Na příběhu pohádky děti uvidí, co se může stát (panu školníkovi i uličníkovi), když někdo nedodržuje silniční předpisy. Program je zdarma.

Sraz je ve třídě. S sebou v batůžku svačina a pití, penál a Žákovská knížka. Po návratu bude následovat PK (učení si děti nechají ve škole z předešlých dnů) a HV, 2. skupinka také AJ.

Nejvíc se nám líbil uličník Tony a potom “sny a strašení” v podobě černého divadla a hudebních nahrávek.

bruslení – ÚT 26.11.

V úterý jdeme místo prvních dvou vyučovacích hodin bruslit. Vše jako obvykle. Nezapomeňte na čepice na zpocené hlavy po bruslení. Potom bude následovat výuka ČJ a MA, 1. skupinka i AJ.

Dnes byl led plný druháků. Pan trenér nám připravil hry a cvičení s různými druhy jízdy vpřed, zkoušeli jsme také na signál zastavit.

výlet Čokoládovna – PO 25.11.

Na svatou Kateřinu, 25. listopadu, vyrážíme na školní výlet do svíčkárny v Šestajovicíh, kde si vyrobíme vlastnoruční čokoládu. Sraz je ve třídě. Děti budou mít v batůžku svačinu a pití, mohou mít kapesné v peněžence dle Vašeho uvážení – mohou si zakoupit dárečky či občerstvení (počítám tak 100-200Kč), penál a Žákovskou knížku. Návrat do 13.h.

V první vyučovací hodině provedeme sebehodnocení ve čtvrtletí do Žákovské knížky. 

Povedené výrobky z čokolády a krásné nakoupené dárečky jste již mohli obdivovat sami. Další slova o nadšení z výletu do Šestajovic  jsou zbytečná…

plán akcí na prosinec

PO 2. 12. bruslení

PO 9.12. v 17h Vánoční dílna pro děti a rodiče  (chňapka nebo zástěra na pečení cukroví), 95,-Kč  ze ŠOP

ÚT 10. 12. bruslení

ČT 19.12. 1. a 2. vyuč. hod. Vánoční burza hraček, her a knížek, akce Školního parlamentu

PÁ 20. 12. vánoční besídka ve třídě pro děti, vánoční tombola

21.12. 2019 – 5.1. 2020 vánoční prázdniny

probírané učivo 25. – 29.11.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: pravopis u-ú-ů – doplňovací cvičení ČJ s. 45, ČJ ps s. 31, slova souznačná (podobného významu) ČJ uč s. 35, 38, ČJ ps s. 24, 25 , 27,  slovosled – pořádek slov ve větě, psaní: psací EIJ, jp, PÍS s. 24 – 25, 28, doplňování správné délky samohlásek, čtení: Adélka a zlobidýlko, sloh: vyprávění zážitku z výletu, zdvořilost: pozdravy, poděkování

MATEMATIKA – počítání: odčítání do 100 bez přechodu desítky (100 – 3, 50 – 8), početní řetězce: postupné přičítání, postupné odčítání, písemné sčítání a odčítání pod sebou, M s. 28 – 30 , geometrie: úsečka (modelování) M s. 15

PRVOUKA – Domov: byt x dům, místnosti a vybavení, okolí domova, dopravní výchova PK s. 30

ovoce – PÁ 22.11.

Na poslední hodinu v pátek 22. listopadu si děti mohou přinést ovoce a šátek na oči k ochutnávce.

Nejprve jsme pojmenovali přinesené naše a cizokrajné ovoce. Už víme, za co považují meloun přírodovědci a za co kuchaři do jídelníčku. Některé plody jsme rozkrojili, abychom zjistili, co je v dužině. Pouze dva druhy ovoce mají jádřinec s jadérky, některé ovoce má jednu velkou pecku uprostřed a bobule v dužině mají několik zrníček. Ovoce jsme podle potřeby omyli, oloupali, nakrájeli a už to vypuklo! Šátky na oči a pusy dokořán! Do pozorovací kartičky jsme zapisovali, jaké vlastnosti ovoce má. Pamatujeme si, že ovoce má spoustu vitamínů.