depistáž – ČT 21.11. a PÁ 29.11.

V listopadu proběhne depistáž u žáků 2. ročníků. Jedná se o jednoduché testování, které může odhalit případné obtíže či rozvíjející se poruchy učení. Provádí jej pracovníci z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) Jabloňová pro Prahu 10, se kterou naše škola spolupracuje.

Každý žák něco napíše a kousek přečte. Pokud bude vše v pořádku, pracovníci PPP Vás nekontaktují. Pokud zjistí nějaké pochybnosti, předávají přes třídní učitelku rodičům doporučení, jak s dítětem pracovat, co a jak procvičovat, případně si s nimi můžete dohodnout konzultaci v PPP. Je to takové prvotní preventivní opatření, aby dítě nebylo ohroženo školním neúspěchem.

K tomuto testování je nutný Váš souhlas, jehož součástí je také dotazník, který rodič o svém dítěti vyplní. Jedná se o důvěrné informace, budou k dispozici pouze třídní učitelce a pracovníkům PPP. Věřím, že se do testování zapojí všechny děti.

Prosím o vyplnění údajů na souhlase s testováním a vyplnění dotazníku. Pošlete prosím po dětech zpět nejpozději do čtvrtka 20.11.

Comments are closed.