probírané učivo 18. – 22.11.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: samohláska I-Í, Y-Ý a U-Ů-Ú, slova protikladná ČJ uč  s. 34, ČJ ps s.21 – 23, psaní: psací cC,čč PÍS s 21 – 22, čtení: Jahodový knedlík, V kuchyni ČÍT s. 45, 47, sloh: prosba, poděkování ČJ uč s. 28

MATEMATIKA – počítání: počítání po 2 do 20, po 5 do 50, po 10 do 100, písemné sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky, dočítání ( 35 + __ = 38, 67 – ___ = 64), slovní úlohy o několik více x o několik méně M s. 27 – 30,geometrie: úsečka M uč s. 15

PRVOUKA – Na zahradě: ovoce a zelenina (význam, užitek) PK uč s. 20 – 23

Comments are closed.