probírané učivo 25. – 29.11.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: pravopis u-ú-ů – doplňovací cvičení ČJ s. 45, ČJ ps s. 31, slova souznačná (podobného významu) ČJ uč s. 35, 38, ČJ ps s. 24, 25 , 27,  slovosled – pořádek slov ve větě, psaní: psací EIJ, jp, PÍS s. 24 – 25, 28, doplňování správné délky samohlásek, čtení: Adélka a zlobidýlko, sloh: vyprávění zážitku z výletu, zdvořilost: pozdravy, poděkování

MATEMATIKA – počítání: odčítání do 100 bez přechodu desítky (100 – 3, 50 – 8), početní řetězce: postupné přičítání, postupné odčítání, písemné sčítání a odčítání pod sebou, M s. 28 – 30 , geometrie: úsečka (modelování) M s. 15

PRVOUKA – Domov: byt x dům, místnosti a vybavení, okolí domova, dopravní výchova PK s. 30

Comments are closed.