probírané učivo 9. – 13.12.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: tvrdé slabiky krátké x dlouhé, slova s DY,DÝ x DI, DÍsloh: omluva, psaní: psací PBRŘ, opis a přepis slov s uúů, dydý, didí,  čtení: Adélka a zlobidýlko, vánoční básničky a říkanky ČJ ps s. 18, 26,29-32, PÍS s. 31-32, 34

MATEMATIKA – počítání: +  a – dvojciferných čísel do 100 bez přechodu desítky, příklady 34 +40,  50 + 26, 84 – 20, 51 – 30, písemné odčítání (pod sebou) – správný postup dočítání: a kolik?, geometrie: sítě těles – krychle, kvádr, kužel, rýsování úseček (pomocí 2 bodů, na přímce), měření úseček – v cm  M5 s. 19 cv. 4, s. 33

PRVOUKA – Rodina: potomci x předkové, příbuzenské vztahy, příběhy naší rodiny, vánoční přípravy PK s. 24 – 25

Comments are closed.