Archiv Leden, 2020

plavání v rámci TV – od 5.2.

Ve 2. pololetí školního roku se žáci 2. ročníku účastní kurzu plavání.

Více informací přikládám zde:

plavání-info

Na první lekci jsme se seznámili s prostředí plaveckého stadionu – s bazénem, sprchami, s převlékáním v šatně. Poznali jsme plavčíky a rozdělili se do družstev. A potom jsme už vlezli do vody!

 

 

plánované akce na ÚNOR

V měsíci únoru nás čeká:

 od 5.2. každou středu – plavání, plavecký stadion SK Slavia Praha

ST 5.2. v 17h Edukavárna, sborovna školy

PÁ 7.2. tvořivá dílna Dřevěný zápisníček s tužkou, 60,-Kč hrazeno ze ŠOP

PO 10. 2. bruslení

PÁ 21. 2. bruslení

PO 24. – PÁ 28.2. jarní prázdniny

 

pololetní vysvědčení – ČT 30.1.

Ve čtvrtek 30. ledna bude probíhat výuka 3 vyučovací hodiny a 4. hodinu se bude rozdávat vysvědčení. Angličtina v tento den odpadá.

Tento den věnujeme malým třídním projektem vzpomínku slavnému spisovateli Karlu Čapkovi, jehož vila stojí přímo tady u nás, ve Vršovicích. Třetí hodinu se půjdeme k vile Čapkových projít, dejte dětem prosím vhodné oblečení a obuv na ven dle aktuálního počasí.

Dětem postačí, když budou tento den mít pouze penál a žákovskou knížku, svačinu a pití, složku na výpis vysvědčení. Mohou dobrovolně přinést nějakou Čapkovu knížku.

Povídali jsme si o Karlu Čapkovi, jeho pejskovi Dášeňce a jeho knížkách. Poslechli jsme si pohádku O Voříškovi, který neuměl štěkat. Vytvořili myšlenkovou mapu a v krátké prezentaci se seznámili se životem Karla Čapka a jeho bratra Josefa. Prohlédli jsme si na fotkách interiéry vily Čapkových. A  potom jsme se ji vydali hledat. Překvapilo mě, že si děti hodně zapamatovaly.

 

V pátek 31. ledna jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Prosím o přečtení slovního hodnocení s dětmi, více od paní ředitelky zde:

Prosba, poděkování a pozvání

probírané učivo 27. – 30.1.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: délka samohlásek ČJ uč s. 44 cv. 4, pořadí vět ČJ ps s. 13 cv. 4, s. 30 cv. 5,  s. 46 cv. 13, sloh a psaní: popis zvířete Štěně – ČJ uč s. 50, čtení: Karel Čapek – Dášeňka, O voříškovi, který neuměl štěkat (poslech), Vodnická pohádka ČÍT s. 59 – 61

MATEMATIKA – počítání: řešení slovních úloh ( zápis, výpočet, zkouška, odpověď), počítání se závorkou M s. 10, geometrie: délka úsečky – měření, porovnávání

PRVOUKA – Domácí mazlíčci: jejich chov, péče o ně, příbytky, potrava PK s. 28 – 29

bruslení – PO 27.1.

V pondělí nás čeká další lekce bruslení. Vše jako obvykle. Pomocníci vítáni!

Poté následuje výuka ČJ, M a PK.

Tentokrát jsem to zažila v reálu být na všechno sama. Naštěstí se zavazováním bruslí pomohl alespoň tatínek ze sousední třídy a zapojil se také do tréninku hokejistů, zbytek třídy vedl již tradičně pan trenér. Děti dokázaly, že se umí samostatně převléci i vysvléci a většina také sbalit sportovní potřeby. Všech 17 bruslících má pochvalu!

 

domácí mazlíčci – ČT 23.1.

Ve čtvrtek 23. ledna mohou děti přinést do školy ukázat fotku svého domácího mazlíčka – vytištěnou nebo v mobilu.

hodnocení v pololetí

V Žákovské knížce mají děti napsány známky, které dostanou na vysvědčení. Hodnocení naleznete na stránce “pololetní hodnocení” na konci měsíce ledna.

probírané učivo 20. – 24.1.

ČESKÝ JAZYK – pravopis yý/ií v po tvrdých a měkkých souhláskách – doplňovací cvičení, přepis slov a vět, slabiky NY,NÝ a NI, NÍ ve slovech, slabikotvorné lr ČJ ps s. 34 – 35, podstatná jména – poznávání, vyhledávání, ukazování na ně (ten, ta, to), jednotné a množné číslo ČJ uč s. 77, psaní: opis slov, řazení podle abecedy, přepis říkanky, rébusy PÍS 2 – 5, ČJ ps s. 42 – 47

MATEMATIKA – počítání: zaokrouhlování (pravidlo: 1-4 na místě jednotek – zaokrouhlujeme dolů, 5-9 směrem nahoru), odčítání do 100 s přechodem desítky, odpočítávání, slovní úlohy na odčítání, o několik více – zápis slovní úlohy, zápis otázky, zkouška správnosti – sčítáním (55 – 9 = 46, 46 + 9 = 55); příprava na dělení, dělení 10 – práce s penězi, geometrie: porovnávání úseček, úsečky shodné M s. 8 – 10, 12 – 13

PRVOUKA – Zima – zimní měsíce, charakteristika: počasí, zima v přírodě – zvířata u krmelce, ptáci na krmítku, zimní činnosti a zimní sporty, Domácí mazlíčci PK s. 28-29, 32 – 33

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/zima1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/zima_sporty.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/zima_zvirata2.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/zima_zvirata1.htm

pololetní písemná práce z M

Přehled učiva, které bude obsah pololetní práce:

slovní úlohydoplnění zápisu, znázornění, výpočet, odpověď

sčítání a odčítání do 100 zpaměti, počítání se závorkou

sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky písemně (pod sebou)

řada čísel – seřadit čísla od největšího po nejmenší (sestupně)

přímka a body, které přímce náleží x nenáleží

rýsování úseček pomocí dvou bodů

měření délky úseček v cm

Jak jsme na tom? 3x jednička s hvězdičkou (plný počet bodů), 9x jednička, 5x dvojka, 6x trojka, 1x tři méně

pololetní písemná práce z ČJ

Přehled učiva, které bude obsahovat pololetní písemná práce:

věta – slovo: z pomíchaných slov sestavit větu, počet slov ve větě, přepis věty psacím ( velké písmeno na začátku, znaménko na konci)

slova – slabika: počet slabik ve slově, rozdělit slovo na slabiky, sestavit ze slabik slovo

slabika – hláska: hlásková stavba slova – označit samohlásku (kroužek) x souhlásku (křížek) ve slově

samohlásky: délka samohlásek – doplň a-á, e-é, i-í,o-ó, pravopis u x ú,ů

přepis vět: znalost písmen velké abecedy, bezchybný přepis

slova nadřazená x podřazená, souřadná

Jak to dopadlo? 1x jednička s hvězdičkou (ztráta jediného bodíku), 4x jednička, 8x dvojka, 8x trojka, 3x tři méně

Zdá se, že nejtěžším úkolem je přepsat bezchybně slova, z pomíchaných slov sestavit větu a bezchybně ji přepsat psacím písmem.