pololetní písemná práce z M

Přehled učiva, které bude obsah pololetní práce:

slovní úlohydoplnění zápisu, znázornění, výpočet, odpověď

sčítání a odčítání do 100 zpaměti, počítání se závorkou

sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky písemně (pod sebou)

řada čísel – seřadit čísla od největšího po nejmenší (sestupně)

přímka a body, které přímce náleží x nenáleží

rýsování úseček pomocí dvou bodů

měření délky úseček v cm

Jak jsme na tom? 3x jednička s hvězdičkou (plný počet bodů), 9x jednička, 5x dvojka, 6x trojka, 1x tři méně

Comments are closed.