probírané učivo 20. – 24.1.

ČESKÝ JAZYK – pravopis yý/ií v po tvrdých a měkkých souhláskách – doplňovací cvičení, přepis slov a vět, slabiky NY,NÝ a NI, NÍ ve slovech, slabikotvorné lr ČJ ps s. 34 – 35, podstatná jména – poznávání, vyhledávání, ukazování na ně (ten, ta, to), jednotné a množné číslo ČJ uč s. 77, psaní: opis slov, řazení podle abecedy, přepis říkanky, rébusy PÍS 2 – 5, ČJ ps s. 42 – 47

MATEMATIKA – počítání: zaokrouhlování (pravidlo: 1-4 na místě jednotek – zaokrouhlujeme dolů, 5-9 směrem nahoru), odčítání do 100 s přechodem desítky, odpočítávání, slovní úlohy na odčítání, o několik více – zápis slovní úlohy, zápis otázky, zkouška správnosti – sčítáním (55 – 9 = 46, 46 + 9 = 55); příprava na dělení, dělení 10 – práce s penězi, geometrie: porovnávání úseček, úsečky shodné M s. 8 – 10, 12 – 13

PRVOUKA – Zima – zimní měsíce, charakteristika: počasí, zima v přírodě – zvířata u krmelce, ptáci na krmítku, zimní činnosti a zimní sporty, Domácí mazlíčci PK s. 28-29, 32 – 33

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/zima1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/zima_sporty.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/zima_zvirata2.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/zima_zvirata1.htm

Comments are closed.