Archiv Únor, 2020

preventivní opatření

Zveřejňuji vydanou směrnici, prosím seznamte se s jejím obsahem.

Směrnice ředitelky školy k prevenci šíření koronaviru.doc (1) 

plánované akce BŘEZEN

V březnu proběhnou tyto akce:

ÚT 3.3. bruslení (poslední)

ST 4.3. v 17h EDUkavárna “Tvořivá dílna”  – pro rodiče, sborovna školy

ÚT 10.3. ve 14h SuperStar – vybraní žáci, malá tělocvična

ST 18.3. DOD, v 16h Jarmark, v 17h třídní schůzka

PÁ 27.3. Den naruby – žáky učí žáci 9.tříd

 

EDUkavárna – ST 4.3.

V březnu se opět můžeme potkat na EDUkavárně ve sborovně školy. Pro zájemce přikládám pozvánku:

Pozvání na tvořivou březnovou EDUKAVÁRNU

bruslení – PÁ 21.2.

V pátek 21. února jdeme na bruslení. Vše jako obvykle. Nezapomeňte dát dětem náhradní triko a ponožky na převlečení a čepici na hlavu na cestu zpět. Pomocníci jsou vítáni!

Následuje výuka ČJ a M.

Od pondělí 24. do pátku 28.2. jsou jarní prázdniny.

Tentokrát jsme bruslili pod vedením Matějova tatínka, který nahradil pana trenéra. Dařili se nám různé druhy jízd na stanovištích, obloučky, objíždění, slalom. Bruslení jsme si užili.

 

program EKOtýmu – PO 17.2.

V pondělí 17.února se naše třída zúčastnila programu, který připravili žáci naší školy, členové EKOtýmu.

Krátkou scénkou  o “popletovi” nás žáci vtáhli do tématu správného třídění odpadu. Potom následovala práce ve skupinách, kde jsme v myšlenkové mapě odpovídali na otázky, jak to máme ve škole s tříděním odpadu my, a zamýšleli jsme se nad nápady, co by mohlo vést k ještě uvědomělejšímu přístupu.

 

probírané učivo 2. – 6.3.

ČESKÝ JAZYK: mluvnice: vlastní jména – pravopis: velké písmeno na začátku křestních jmen a příjmení ČJ uč. 84 – 85, tvary podstatných jmen ČJ ps s. 5, psaní: vlastní podpis, Prima dřina, Pohádková – přepis básniček, sport a učení – rébusy, doplňování neúplných vět, popletené věty z pohádek, hranice slov ve větě PÍS  8-9, 14 – 15, čtení: Jarní prázdniny, Plavání – vyhledávání vět s daným slovem, klíčová slova  ČÍT s. 76, 86, Březen-měsíc knihy: zápis do čtenářského listu o přečtené knize

MATEMATIKA – počítání: písemné sčítání do 100  s přechodem desítky (“jedna jde dál) M s.4 cv. 5,  s. 9 cv. 4, s. 7 cv. 3 a 4, počítání s více čísly, slovní úlohy – zápis do sešitu, násobky č. 3 (zpaměti),  geometrie: přenášení úsečky na proužek papíru, střed úsečky

PRVOUKA – Člověk – každý jsme jiný, shody x rozdíly mezi lidmi: pocity, zvládání emocí

probírané učivo 17. – 21.2.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: slova s DIDÍ x DYDÝ, podstatná jména – ukazovací zájmena TEN, TA, TO, jednotné x množné číslo, rod mužský x ženský x střední ČJ uč s. 77-78, ČJ ps s. 4, 24 – 25, řada slovních druhů zpaměti ČJ s. 76, sloh: Návštěva kina – vyprávění podle osnovy ČJ uč s 79, psaní: diktát vět s jménem ve větě, přepis básně Aktovka, řazení slov podle abecedy, doplnění slov do neúplných vět PÍS 6 – 7, čtení: Adélka a zlobidýlko, Medvídek PÚ ČÍT s 71 – 73

MATEMATIKA  – počítání: dělení 2, polovina M s. 17, 19 – 20, 22 geometrie: rýsování úsečky dané délky v cm a mm, převod na mm ( 1cm = 10mm, 3cm 6 mm = 36mm), čtverec – vrcholy, strany, sousední x protější strany M s. 21

PRVOUKA – Zdravý životní styl – sport, hygiena, otužování,  spánek a odpočinek, Nemoc a úraz – běžné dětské nemoci PK s.  37 – 38

prvotní informace o škole v přírodě

Vážení rodiče,

na letošní školu v přírodě plánujeme vyjet v termínu 8. – 12.6. 2020 do Louňovic u Blaníku. V tuto chvíli je v předběžném zájmu přihlášeno 21 žáků naší třídy. Čekáme také na povolení vyjet od vedení školy. Cenu kalkuluji a dám Vám brzy vědět. Pak bude potřeba co nejdříve vložit uvedenou částku do ŠOP, počítejte s tím prosím.

úkol z PK – ČT 13.2.

Děti mají na pracovním listě jako “šéfkuchaři” sestavit své oblíbené menu. Mají navrhnout jídelníček během dne podle toho, co jim chutná, ovšem s ohledem na zásady zdravé stravy. U oběda mají uvést polévku, hlavní chod, případně dezert či salát, pokud se hodí. Ke každému jídlu nesmí zapomenout nápoj. Napsat prosím psacím písmem.

To, co jsem viděla dnes, ve většině případů neodpovídá zadání, proto čekejte, že někteří dostanou úkol zpracovat znovu a lépe. Děkuji za spolupráci.

věci z bruslení, věci z plavání

Prosím Vás, rodiče, o spolupráci při odnášení věcí dětí po lekcích plavání a bruslení. Některé z dětí si nechávají  věci v šatní skříňce nebo ve společné šatně a zapomínají si je ten den odnést domů. Není možné, aby zpocené a mokré věci zůstávaly ve škole. Ve společné šatně navíc překážejí a dále není možné zajistit, že je tam děti, až si vzpomenou, najdou, jelikož ve škole probíhají také pronájmy různým skupinám.

Prosím Vás tedy o to, když děti vyzvedáváte, abyste jim to připomněli a věci jste si odnesli domů. Děkuji za spolupráci!