Archiv Únor, 2020

Kašel

Milí rodiče,

musím se ještě vrátit ke zprávě, kterou jsem dávala na web ohledně kašle.

I “pouhý” kašel může signalizovat závažné infekční onemocnění a dítě by mělo být řádně vyšetřeno, než půjde do školy. 

Pokud zjistíte, že dítě má infekční onemocnění, informujte mě, prosím. Urychlíte tím i případnou léčbu ostatních. 

V případě plicních chlamydií se tak bohužel nestalo.

Děkuji

Dragounová

Týdenní plán 17. 2. – 21. 2. 2020

Milí rodiče,

bohužel jsem stále nemocná a nevím, jestli do prázdnin ještě přijdu.

Děti pokračují v učivu a týdenní plán by měl být dodržen.

ČJ:

  • podstatná jména – shrnutí str. 66,  skloňování podstatných jmen str. 67 – 69, pracovní sešit str. 44
  • na procvičení českého jazyka můžete využívat web uvedený níže
  • https://www.mojecestina.cz/urcovani-padu

Písemný test na určování slovních druhů bude v úterý.

M:

  • pamětné násobení a dělení str. 24, procvičování str. 26 – 27
  • geometrie – trojúhelník str. 25

Vlastivěda – dějiny: Jan Lucemburský, Karel IV 25, 26

Písemný test str. 16 – 24. 

Přírodověda: příroda v zimě – str. 27, 28

Vlastivěda – naše vlast: vodstvo ČR str. 28

Písemný test str. 17 – 23

 

Děkuji

Dragounová

Týdenní plán 10. 2. – 14. 2. 2020

Milí rodiče,

během mé nepřítomnosti děti hodně opakovaly již probranou látku.

Tento týden by měly probrat:

ČJ:

  • podstatná jména str. 62, 63, pád podstatných jmen str. 64, 65  pracovní sešit 42, 43

M:

  • pamětné násobení a dělení str. 20, 23
  • geometrie – kružnice a kruh str. 18

Vlastivěda – dějiny: Přemyslovci – králové – opakování str. 24

Přírodověda: živočichové našich lesů str. 25, 26

Vlastivěda – naše vlast: práce s mapou str. 26 – 27

 

Příští týden počítejte s testy z:

PDVL historie: str. 16 – 24

PDVL naše vlast: str. 17 – 23

ČJ: určování slovních druhů

 

Děkuji

Dragounová