probírané učivo 3. – 7.2.

ČJ mluvnice: slovní druhy ČJ uč s. 76, opakování se slonem ČJ ps s. 42 – 43, 46, 48, práce s textem Prstíčky ČJ ps s. 49 – 50, čtení: Pohádky Boženy Němcové – znaky pohádek, pohádkové postavy, Kmotr Matěj ČÍT s. 65, Jak se Honzík učil latinsky, Čert a Káča(poslech) – dobro x zlo, chytrost x hloupost, psaní: přepis básně Kamarádi PÍS s. 4, diktát vět, tiskací písmo: křížovka, luštěnka, sloupovka

M počítání: sčítání a odčítání  dvojciferných čísel pomocí rozkladu, slovní úlohy s více čísly M s. 10 cv. 4, s. 12 cv. 3, 13 cv. 4, geometrie: úsečky shodné M s. 11

PK  Místo, kde žijeme – okolí naší školy, bydliště PK s. 31, Pokojové rostliny

Comments are closed.