diktáty

Prosím, aby se děti v rámci domácí přípravy intenzivně věnovaly psaní vět. V této dovednosti jsme stále na mizerné úrovni. Žáci příliš mnoho chybují, někteří dokonce nezvládnou vůbec napsat.

Každý den napište s dětmi jako diktát 2-3 věty. Před psaním se jich zeptejte, co bude na začátku a  na konci, když je to věta, ať spočítají slova ve větě. Pokud je tam pravopisný jev – yi, ůú, chtějte zdůvodnit, proč to tak bude. Stále píšeme diktáty s přípravou – projdeme si, barevné označíme, zdůvodníme a pak píšeme – a výsledek nic moc! Tím, že někteří doma opravdu nic nedělají, dospějeme k tomu, že budeme muset psát diktát dvakrát týdně.

Zdůrazňuji také opět a znovu provádění oprav. Je to vlastně domácí úkol, součást domácí přípravy. Děti si mají opravy provést přes víkend, jak jsem již upozorňovala.

Comments are closed.