probírané učivo 10. – 14.2.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: podstatná jména – jednotné x množné číslo, zdrobněliny, ukazování TEN, TA, TO,  pravopis yý v DY,TY,NY a ií v DI, TI, NI, ČJ uč. 52, 53, 56 ,60, psaní: přepis básně Aktovka, řazení slov podle abecedy, doplňování slov do neúplných vět, přesmyčky PÍS s. 5 – 7, čtení: básně Masožravá květina, O létající košili, Eskymácká abeceda, Na jabloni hrušky zrají – humorné verše ČÍT s. 70 a 74

MATEMATIKA – počítání: násobky 2, násobení a dělení 2 M s. 15 – 17, geometrie:  měření a rýsování úseček dané délky v cm a mm, čtverec M s. 21 cv. 1 jen čtverec, poslední stránka učebnice modré pole

PRVOUKA – Naše zdraví – zdravá strava, pitný režim, odpočinek a práce, spánek PK s. 36 – 39

Comments are closed.