probírané učivo 2. – 6.3.

ČESKÝ JAZYK: mluvnice: vlastní jména – pravopis: velké písmeno na začátku křestních jmen a příjmení ČJ uč. 84 – 85, tvary podstatných jmen ČJ ps s. 5, psaní: vlastní podpis, Prima dřina, Pohádková – přepis básniček, sport a učení – rébusy, doplňování neúplných vět, popletené věty z pohádek, hranice slov ve větě PÍS  8-9, 14 – 15, čtení: Jarní prázdniny, Plavání – vyhledávání vět s daným slovem, klíčová slova  ČÍT s. 76, 86, Březen-měsíc knihy: zápis do čtenářského listu o přečtené knize

MATEMATIKA – počítání: písemné sčítání do 100  s přechodem desítky (“jedna jde dál) M s.4 cv. 5,  s. 9 cv. 4, s. 7 cv. 3 a 4, počítání s více čísly, slovní úlohy – zápis do sešitu, násobky č. 3 (zpaměti),  geometrie: přenášení úsečky na proužek papíru, střed úsečky

PRVOUKA – Člověk – každý jsme jiný, shody x rozdíly mezi lidmi: pocity, zvládání emocí

Comments are closed.