Archiv Březen, 2020

Úkoly z výchov

Milí rodiče, milé děti,

v odkazu najdete úkoly z výchov. 

Výchovy

 

Hezký den

A.Dragounová

Týdenní plán 30. 3. – 3. 4. 2020

Milí rodiče,

níže je plán na tento týden. 

Do neděle prosím zaslat slohy z vlastivědy – život ve středověké vesnici a ve městě (úkol na tento týden). 

Další úkoly najdete na https://cestina-4a.webnode.cz/ a https://www.umimeto.org/

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, určitě se ozvěte.

Děkuji a moc děti zdravím.

Alena Dragounová

 

ČJ:

 • skloňování podstatných jmen str. 81-83 pracovní sešit str. 50

Nejprve si procvičte podstatná jména rodu ženského:

Str. 81 – cv. 1b ústně, cv. 1d a cv. 3 do sešitu

Dále se podívejte na podstatná jména rodu mužského:

Str. 82 – cv. 1, 2a- ústně, přečtěte si informace ve žlutých rámečcích a zapište si vzory: pán, hrad, muž stroj, předseda, soudce

Pracovní sešit str. 50

 • opakovaní pravopisu

Zkoušejte děti z vyjmenovaných slov. Měly by jejich řady umět vyjmenovat bez zaváhání. 

Učebnice str. 81 cv. 4 přepsat do sešitu popř. udělat jako diktát.

 

M:

 • procvičování na str. 41,42

Cv. 1, 2, 4, 9, 10, 11, další cvičení jsou dobrovolná

 • opakování a procvičování

Procvičujte násobilku, protože ta je základem všech výpočtů. Děti často dělají v testech zbytečné chyby. 

 

Vlastivěda – dějiny: Život ve Středověku 

Podívejte se na video a napište sloh (vypravování) o životě ve středověkém městě. Oba slohy mi pak vyfoťte a pošlete na mail, prosím.

 

Přírodověda:

 • rostliny našich polí

Podívej se na prezentaci o rostlinách našich polí a zapiš si do sešitu, jaké plodiny pěstujeme na poli a uveď příklad. Např. Obilniny: žito, ječmen, oves.

Rostliny našich polí

Přečti si text na straně 38 a 39 a odpověz na otázky:

Z jakých rostlin se vyrábí cukr?

Co se vyrábí ze sóji? 

 

Vlastivěda – naše vlast: vznik a složení půdy str. 34

Přečtěte si text v učebnici, zapište do sešitu a zapamatujte si:

Půda je jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Vznikla postupným zvětráváním a následným rozpadem hornin.

Nejúrodnější část – humus – ze zbytků těl rostlin a živočichů

Druhy půd:

jílovitá – těžká půda, hlinitá – nejúrodnější, písčitá – vzdušná

V zemědělství: orná půda, pastviny

 

Anglický jazyk – dle skupin

Petra Kotápišová

úterý 31. 3., středa 1. 4. a pátek 3. 4.

-zopakuj si sloveso být

časování  – doplň tabulku – kladný tvar/záporný tvar/otázka + druhá tabulka zkrácené tvary

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/affirmative-negative-interrogative-forms

otázky

 https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/questions-1

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/questions-2

zápor

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/present-negative-1

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/present-negative-2

odpovědi

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/short-answers-1

dobrovolně – pokud chceš více cvičení

https://agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html

Julie Dragorádová

Lucie Buňková

Martina Svobodová
 
Ahoj, milí 4ťáci. Doufám, že se máte dobře. Už se na Vás těším. Na mail mi klidně pište, víte, že na každý vždy odpovím.
 
Učebnice str. 38 a 39 přečíst, přeložit ústně.
 
Pracovní sešit str. 44/2
str. 45, 46 a 47 celá
 
Pokud budete chtít, můžete mi nakreslit a popsat obrázek anglicky. Děkuji, mějte se hezky, Martina Svobodová

Důležité informace k plánu a úkolům

Vážení rodiče,

stránka https://cestina-4a.webnode.cz/ je připravena jako hodiny češtiny, které si děti mohou samy přečíst (funguje i na mobilech) a splnit jednoduché úkoly. Odesílají se formulářem. Práci dětí kontroluje pan učitel a uděluje odznaky, ty se objevují na záložce Odznaky. Opravdu se snažíme, aby to bylo jednoduché a děti to samy zvládly. Děti se mohou s panem učitelem poradit přes podporu stránky a některé to již dělají a s pomocí učitele úkoly plní. V úvodu stránky jsou všechny základní informace.

Na stránce Umime.org si děti procvičují různé pravopisné jevy a slouží i k opakování. Práci kontroluje systém a děti získávají štíty a vidí samy, jak postupují. Více informací o štítech zde:

https://www.umimeto.org/index.php?p=manual-teacher&p2=shields_explanation

Pokud máte s registrací potíže, potřebujete poradit, můžete mne kontaktovat – zahradnicek@zseden.cz a je možné se domluvit.

Víme, že jsou to pro mnohé samé novinky, ale věříme, že až se to rozjede, budou moct děti pracovat samy.

Cvičení na webu cestina-4A a na Umime nebudou přímo známkována, ale k aktivitě žáků (štíty a odznaky, četba knih) se bude přihlížet při hodnocení na konci roku. Až se vrátí do školy, ověřování jejich znalostí bude vycházet z této současné výuky a řešených úkolů.

Rádi bychom vás ujistili, že pokud nestihnete všechno vypracovat a splnit, tak se opravdu nic strašného nestane. Byli bychom ale rádi, aby si děti zachovaly určitý režim a pravidelnost a alespoň část úkolů plnily.

Děkujeme.

Alena Dragounová a David Zahradníček

Týdenní plán 26. 3. – 27. 3. 2020

Milí rodiče, milé děti,

vzhledem k nové situaci máme před sebou ještě několik týdnů vzdělávání na dálku, ale společně to zvládneme.

Od příštího týdne zveřejním plán učiva a úkoly vždy v pondělí

Níže je tedy plán pouze na tento čtvrtek a pátek:

 

ČJ:

opakovaní pravopisu

Děti vyplní samostatně pracovní list v příloze. Pokud nemáte možnost tisku, vyplňte ve wordu.

Zašlete do neděle na můj email, prosím. 

Vyjmenovana_slova_pracovni_list_2

 

Vlastivěda – naše vlast: opakování str. 33, zopakujte si ústně

 

Pěkný den

Alena Dragounová

 

 

 

Úkoly

Milí rodiče,

připomínám, že úkoly jsou na webu https://cestina-4a.webnode.cz/.

Najdete tam i pokyny k registraci na umimeto.org. Zaregistrujte se a splňte tyto úkoly, prosím.

Byli bychom moc rádi, kdybyste nám poskytli zpětnou vazbu, jak se vám s tímto zadáním pracuje.

Plán i úkoly jsou tvořeny s ohledem na nelehkou situaci rodičů, ale potřebujeme také mít přehled o tom, jak se děti doma učí. Tyto úkoly by měli děti zvládnout samostatně.

Děkuji. 

Děti také moc zdravím.

Alena Dragounová

Třídní schůzky – informace

Vážení rodiče,

společné třídní schůzky se vzhledem k aktuální situaci nebudou konat. Pokud budete mít zájem, nabídnu Vám po otevření školy možnost konzultací.

Mám radost, že se nám podařilo zlepšit vztahy ve třídě a děti se k sobě chovají s větším respektem. Také chválím děti za méně časté zapomínání domácích úkolů a pomůcek. Mám vekou radost z toho, jak jsou děti v hodinách aktivní. Na čem musíme stále pracovat, je dodržování pravidel a hlavně to, aby děti neustále nevykřikovaly a poslouchaly toho, kdo zrovna mluví. Těším se také na návrat do naší třídy, kde jsme začali s jarní výzdobou, a budeme tak mít příjemné prostředí pro naši práci.

Výuka dětí v současné době probíhá formou zadávání práce přes počítač a vymýšlíme stále nové způsoby, jak Vám i dětem výuku zpříjemnit a zjednodušit. Na webových stránkách naší třídy najdete vždy ve středu plán učiva na další týden. Prosím, připomeňte také dětem, že by bylo dobré trávit volné chvíle čtením. Budu ráda za zpětnou vazbu, jak se Vám daří plnit úkoly.

V současné době vzniká audiokniha “Učitelé z Edenu čtou pohádky Boženy Němcové”. Máte-li o audioknihu zájem a souhlasíte-li s tím, že za ni z účtu Vašeho syna/Vaší dcery strhneme 50,- Kč,  sdělte mi, prosím, tento zájem e-mailem. Jakmile bude kniha hotova, pošleme Vám ji pomocí služby www.uschovna.

Také v letošním školním roce bude probíhat autoevaluační šetření u žáků. Tímto Vás žádám o vyjádření k práci školy.  Výzva bude na webových stránkách školy zveřejněna v květnu 2020.

Pokud jsou mezi Vámi Ti, co přispívají do Nadačního fondu ZŠ Eden, velice Vám děkujeme.

Školy v přírodě, výlety i další akce mimo školu jsou zatím pozastaveny.

Aby se děti mohly plně soustředit na výuku, pokuste se upravit jejich režim tak, aby měly dostatek odpočinku a spánku a nedocházelo u nich ke spánkovému deficitu v důsledku zneužívání informačních technologií. 

I u takto malých dětí se může objevit potřeba užívání energetických nápojů. Tyto nápoje nejsou pro děti vhodné a mohou jim způsobit zdravotní potíže.

Letošní školní rok bude ukončen 26. 6. 2020.

 

Přeji Vám i dětem co nejklidnější dny a hlavně buďme zdraví.

Alena Dragounová

Týdenní plán 18. 3. – 25. 3: 2020

Milí rodiče,

na tento týden dávám dětem méně cvičení, abyste měli více času na procvičování toho, co dětem nejde.

Ozvěte se mi, pokud budete mít jakýkoliv dotaz, prosím.

Úkoly najdete na https://cestina-4a.webnode.cz/ viz předchozí příspěvek.

 

Zde je plán na tento týden:

ČJ:

 • skloňování podstatných jmen str. 79 – 80, pracovní sešit str. 49

Nejprve si zopakujte skloňování podle vzoru píseň a kost.

Str. 79 – cv. 1a, cv. 2 – ústně,  cv. 3 – přepsat do sešitu, str. 80 cv. 1, 2 – přepsat do sešitu. 

Pracovní sešit str. 49

opakovaní pravopisu

Zkoušejte děti z vyjmenovaných slov. Měly by jejich řady umět vyjmenovat bez zaváhání. 

Učebnice str. 79 cv. 5, str. 80 cv. 4 – přepsat do sešitu popř. udělat jako diktát.

M:

 • procvičování na str. 40
 • opakování a procvičování

Procvičujte násobilku, protože ta je základem všech výpočtů. Děti často dělají v testech zbytečné chyby. 

Vlastivěda – dějiny: Život ve Středověku

Podívejte se na video a napište sloh (vypravování) o životě ve středověké vesnici.

Přírodověda:

 • vlastnosti látek str. 34 – 35 – hodina 18. 3.

Cíl: děti vytvoří zápis formou odpovědí na zadané otázky a přepíší do sešitu modrou tabulku na str. 35, ovládají převody základních jednotek viz odkaz níže

https://brumlik.estranky.cz/file/416/prevodysmes.htm

Jak měříme délku?

Které přístroje používáme k měření hmotnosti?

Jaké znáš druhy teploměrů?

Popiš dva základní body Celsiovy stupnice.

 

Test z ekosystému les se odkládá na první hodinu přírodovědy, kdy se opět sejdeme ve škole.

Na zopakování:

PREZENTACE-lesni-patra

 

Vlastivěda – naše vlast: počasí, podnebí str. 32

Cíl: děti dokáží vysvětlit pojmy počasí a podnebí, do sešitu si udělají zápis formou odpovědí na dané otázky:

Co je počasí?

Co počasí ovlivňuje?

Co je podnebí?

Jaké podnebí je na území ČR?

 

Anglický jazyk – dle skupin

Petra Kotápišová

pátek 20. 3.

–          PS 91

–          do sešitu nakresli mapku svého městečka – vymysli 4 otázky a odpovědi, jak se dostanu z jednoho místa na druhé (např. Jak se dostanu od kostela ke škole? – How do I getfromthechurch to theschool?)

–          opakovat – slovíčka, básničku

úterý 24. 3.

–          přečti si komiks v uč. str. 40

–          do sešitu si přepiš a se slovníkem přelož

o   swimming

o   running

o   playingfootball

o   cominghome

 

středa 25. 3.

–          do sešitu napiš odpovědi na otázky z uč. str. 41 (otázky nahoře, odpovědi podle obrázku; např. Kim likes dancing)

–          do sešitu nakresli a napiš 3 věci, které rád/ráda děláš (např. I likewatching TV)

čtvrtek  26. 3.

–          https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs

–          do sešitu napiš dny v týdnu podle uč. str. 42/nahoře a přelož do češtiny

–          do sešitu doplň chybějící písmena dnů v týdnu

–          WEEKDAYS (missing vowels)

M __ N D __ __

T __ __ S D __ __

W __ D N __ S D __ __

T H __ R S D __ __

F R __ D __ __

S __ T __ R D __ __

S __ N D __ __

 

–          PS 52/2

Julie Drahorádová

Lucie Buňková

Martina Svobodová
 
Prosím , odevzdávat, posílat úkoly, jsou známkované, i když nebude úkol odeslán. Děkuji.
 
Prac. sešit : str. 40, 42, 43 /cv.2
 
Zapiš do slovníčku a nauč se slovíčka 5.lekce celá.
 
Učebnice str. 35, 36, 37 přečti, nauč se spojení například: Go straight, turn right, turn left etc……
 
Přeji hlavně zdraví, M.Svobodová

 

Děkuji

Dragounová

Úkoly 18. 3. – 25. 3. 2020

Milí rodiče, milé děti,

pan učitel Zahradníček pro Vás vytvořil úkoly na níže uvedeném odkazu. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte pana učitele Zahradníčka, prosím. 

Některé úkoly jsou na stránce umimeto.org. Děti by měly být registrované, pokud web používají v AJ. Pokud účet nemají, zaregistrujte se podle návodu v odkazu. 

https://cestina-4a.webnode.cz/

 

Děkuji Dragounová

UčíTelka

Milí rodiče,

pro výuku také můžete využít pořad ČT UčíTelka.

 
Středa od 10:50
Téma: Putujeme po Evropě s využitím metody CLIL (zapojení angličtiny)
+ pracovní list ke stažení
Čtvrtek od 10:50 
Téma: Pracujeme s vyjmenovanými slovy a slovy příbuznými v textu (po b, l, m)
Pátek od 10:50
Téma: Pracujeme se stovkovou tabulkou
 
Děkuji.
Dragounová

Týdenní plán 11. 3. – 18. 3. 2020

Milí rodiče,

zde je týdenní plán od 11. 3. do 18. 3. 2020:

ČJ:

 • skloňování podstatných jmen str. 76 – 78, pracovní sešit str. 47-48

Podstatná jména rodu ženského – přepsat do sešitu tabulku 1b na str. 76 a projít si skloňování.

Str. 77 cv. 1a ústně, cv. 2 přepsat do sešitu, str. 78 cv. 1a ústně, cv. 3 přepsat do sešitu. 

Na procvičení ČJ

 • opakovaní pravopisu

Zkoušejte děti z vyjmenovaných slov. Měly by jejich řady umět vyjmenovat bez zaváhání. 

Pokud měly děti chyby v minulém diktátě, musí si znovu napsat slova, ve kterých měly chybu. Prosím o kontrolu splnění.

Učebnice str. 75 cv. 4a, str. 77 cv. 3, str. 78 cv. 2 – přepsat do sešitu popř. udělat jako diktát.

Pracovní sešit str. 46 cv. 4, str. 48 cv. 5

M:

 • písemné násobení dvojciferným činitelem

Pracovní sešit str. 36 cv. 10, str. 37 cv. 17, 20, 21

Do sešitu zapsat slovní úlohy str. 36 cv. 2, str. 37 cv. 16, 18, 19. Dbejte na to, aby v sešitě bylo datum, označení cvičení, zápis, výpočet a odpověď.

 • opakování a procvičování

Procvičujte násobilku, protože ta je základem všech výpočtů. Děti často dělají v testech zbytečné chyby. 

Dále udělejte tato cvičení v pracovním sešitě: str. 35 cv. 7, str. 36 cv. 13, str. 37. cv. 21, 22

 • jízdní řády str. 39
 • geometrie – str. 33

V rámečku přečíst, co je trojúhelníková nerovnost, do sešitu cv. 1, 2

Některé děti dostaly za úkol předělat geometrii. Podívejte se do jejich sešitů, prosím. Opakovali jsme geometrii od začátku roku. Je potřeba rýsovat přesně s použitím ořezané tužky, dbát na pravý úhel, rovnoběžky rýsovat pomocí dvou pravítek.

Vlastivěda – dějiny: Opakování Lucemburků str. 29

Cíl: děti odpoví na dané otázky, do sešitu si zakreslí časovou osu a vyznačí na ní události dle zadání

Pouštěla jsem dětem o hodině videa. Pro zopakování si je můžete pustit znovu. Dějiny udatného českého národa – video 35 – 41

Přírodověda:

 • součásti neživé přírody str. 32 – 33 – dnešní hodina

Cíl: děti dokáží vysvětlit, co jsou minerály a horniny, dle způsobu vzniku horniny rozdělí a uvedou příklady

Zde je krátký zápis:

Minerály (nerosty) a horniny

vytvářejí povrch pevnin i dna oceánů

Minerály – samostatně nebo součástí hornin, velké množství → ložiska nerostných surovin

Křemen – nejrozšířenější minerál, různé barvy

Horniny – stvořeny z jednoho nebo více minerálů

Podle vzniku je dělíme na:

 1. Vyvřelé: magma ze spodní části zemské kůry, např. žula (stavební kámen), čedič
 2. Usazené: vznik rozpadem starších hornin a usazováním na zemském povrch, např. vápenec (výroba vápna a cementu), pískovec
 3. Přeměněné: např. mramor (obklady stěn, schodiště) – vznik přeměnou vápenců v hlubinách Země

Energetické suroviny: uhlí ,ropa, zemní plyn

Dochází k vyčerpávání těchto surovin a musíme hledat jiné zdroje energie – vodní, větrné a solární elektrárny.

 • vlastnosti látek str. 34 – 35 – hodina 18. 3.

Cíl: děti vytvoří zápis formou odpovědí na zadané otázky (doplním), ovládají převody základních jednotek viz odkaz níže

https://brumlik.estranky.cz/file/416/prevodysmes.htm

 

Test z ekosystému les se odkládá na první hodinu přírodovědy, kdy se opět sejdeme ve škole.

 

Vlastivěda – naše vlast: vodstvo ČR str. 31

Cíl: děti se seznámí s pojmy povodí a úmoří.  Dokáží odpovědět na otázky 1 a 2. Správně spojí pojmy a nalepí do sešitu mapky viz níže.

Vodstvo obrázky

 

Anglický jazyk – dle skupin

Petra Kotápišová

středa 11. 3.

–        nová slovíčka – s. 36 (směry)

–        do sešitu – zapiš podle mapy v učebnici na s. 36 jak se dostaneš ze startu na určené místo

o   How do I get to the cinema?

o   How do I get to the Mr Potter´s house.

–        opakování – PS 44/2

–        procvičujeme – slovíčka – my city (čtení, psaní, překlad)

–        učíme se – básnička – uč. 34/1

 

pátek 13. 3.

–        číst v uč. 37

–        do sešitu vypsat a přeložit slovíčka, kterým nerozumíš

–        PS 46/1 (doplň slovíčka tak, aby text dával smysl)

–        PS 46/2 (vymysli si vlastní městečko – nakresli ho a popiš některé budovy, pak doplň text)

–        PS 90

 

úterý 17. 3.

–        on-line cvičení –  My City

§  https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-1

§  https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-2

–        on-line cvičení – There is / There are

§  https://agendaweb.org/exercises/grammar/there-is-there-are/index.html

§  https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/there_is_there_are.htm

–        uč. 38 – přečti si komiks, podle něj udělej v PS 47

středa 18. 3.

–        přečti si o Londýně uč. 39

–        do sešitu odpověz na otázky ze strany 39 v učebnici (celou větou)

–        PS s. 50 (na konci zhodnoť, jak se Ti dařilo – OK – GOOD – EXCELLENT)

–        do sešitu vymysli 5 jakýchkoli otázek s použitím sloves (be, have got, can, like, live)

Julie Drahorádová

Lucie Buňková

Martina Svobodová
 
Učebnice str.32 a 33, přečti, přelož
str. 34 / cviceni dolu , napis a posli mi na můj email svobodova@zseden.cz  Jak chodis, nebo jezdis do skoly
Pracovní sešit str. 38 a 39 vypracuj
 
Napis a pošli mi na můj mail svobodova@zseden.cz 5 vět o sobě a Tvé rodině
Děkuji.M.S.

 

Děkuji

Dragounová