Archiv Březen, 2020

škola doma – ST 1.4.

Druháci školáci,

začíná nový měsíc, víte který? Chystáte se dnes někoho vyvést Aprílem nebo naopak napálil někdo vás? APRÍL – koza žere papír!

Vyberte si některou stránku v měsíci březnu v Žákovské knížce a proveďte sebehodnocení, napište psacím písmem 3 – 4 věty, odpovědi na otázky: Co jsem se nového naučil/a? V čem se zlepšuji? Jak se mi líbí/nelíbí učení doma? Co mě baví na domácí škole? Můžeš přidat i symbol nebo obrázek.

Přečtěte si vyprávění Králíčci a splňte úkoly, vždy klikni na další.

http://rysava.websnadno.cz/cteni_2.roc/kralicci2.htm

Zopakujte si probrané učivo.

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/zs3.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/zisi3.htm

 

Splňte si v učebnici novém díle s. 2 od cv. 2 celou stránku.Počítejte, abyste nezapomněli sčítat a odčítat.

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku-typ-2/priklady.html

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/minusdo100_prech5.htm

 

 

úkoly z HV, TV a VV 1. – 4.3.

Kamarádi,

zdraví Vás paní vychovatelka Anička! Je jí líto, že si spolu nemůžete společně zatancovat, jako to děláte v družině nebo v hudebce, ale prý to zvládnete i sami. Dejte si tedy “korona dance” a “troly”, které už znáte.

K tomu jí nakreslete jarní kytičku. Můžete pastelkami, fixy, voskovkami, co doma máte. Povedené obrázky můžete vyfotit a poslat mě (dám je na stránky) nebo je zašlete emailem přímo paní vychovatelce. stempakova@zseden.cz

škola doma – ÚT 31.3.

Milí druháčci,

řekněte si dny v týdnu, jak jdou za sebou, roční doby a vyjmenujte měsíce. To bude Vaše rozcvička!

Dnes by se v knihovnách konalo spaní – Andersenova noc. Hans Christian Andersen byl  slavný dánský pohádkář, jeho pohádky byly zvláštní tím, že některé neměly dobrý konec, třeba některou znáte: Malá mořská víla, Cínový vojáček, Sněhová královna, Děvčátko se sirkami, Císařovy nové šaty. Jiné zase dobře dopadly: Ošklivé káčátko, Pasáček vepřů, O princezně na hrášku.

 

Přečtěte si článek Chyba v ČÍT na s. 75. Snad se zasmějete jako já… Napište si písanku s. 19. Procvičujte dál slova s bě, pě, vě, mě.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm

 

V matematice si opakujte v učebnici násobilku 2, 3, 4  a počítání příkladů se závorkou na s. 1 od cv. 3 všechna.

 

V rámci pracovních činností si postavte stavbu – může být budova, vozítko, zvíře, panáček – ze stavebnice, jakou máte doma (Lego, Seva, Kapla, Magnetic i jiné). Kdo se chce pochlubit, čekám na foto!

 

úkoly z AJ – 30.3. a 2.4.

Paní učitelka posílá práci, zde:

AJ 2A (1)

výzva, pomoc

Vážení rodiče,

pokud narazíte na nějaký problém s učením, opakováním či vysvětlováním, neváhejte se na mě obrátit. S moderními technologiemi se sice “tolik nekamarádím”, nicméně telefon a email zvládám dobře. 🙂 Všechny Vás zdravím a přeji dobrou náladu do Vašich domovů!

domácí škola – PO 30.3.

Milí druháčci, práce čeká!

Začíná nový týden. Podívejte se do kalendáře, kdo má dnes svátek a podle počátečního písmena poznáte, že si máte zpaměti přeříkat abecedu.

V českém jazyce si napište v písance s. 18. Procvičte si slova se slabikami BĚ PĚ VĚ MĚ  a hru ANO – NE na těchto cvičeních.

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/bepeveme2.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/bepeveme3.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/bepeveme5.htm

V geometrii si zopakujte, co víte o obdélníku v učebnici – starý díl M s. 21 cv. 1 (obdélník EFGH) a na poslední stránce, na obálce učebnice růžové okénko, obdélník pojmenujte UVXY. Uvědomte si vlastnosti obdélníku – má 4 strany, 4 vrcholy, protější x sousední strany, protilehlé strany jsou stejně dlouhé – 2 krátké a 2 dlouhé strany.

V prvouce si prohlédněte domácí zvířata na s. 52-53 – tentokrát ta čtyřnohá, savce. Připomeňte si stavbu těla savce (hlava, krk, trup, horní končetiny, dolní končetiny, ocas) a řekněte si rodiny domácích zvířat (samec-samice-mládě). Umíte to i u OSLA? Jaká rodina je TUR DOMÁCÍ? ( znáte rčení “řve jako tur”?) Jaký užitek mají lidé z těchto zvířat? (maso, kůže, mléko). Z jakého zvířete je maso hovězí, vepřové, skopové?

Konkrétně se naučte tyto rodiny: na odkaze funguje i zvuk, pod otazníkem se ukrývá celá rodina

kráva – býk – tele https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/poznavame-hospodarska-zvirata/ucime-se-1.htm

ovce – beran – jehně https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/poznavame-hospodarska-zvirata/ucime-se-3.htm

prase (kanec) – prasnice – sele https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/poznavame-hospodarska-zvirata/ucime-se-8.htm

kůň (hřebec) – klisna – hříbě https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/poznavame-hospodarska-zvirata/ucime-se-7.htm

Procvičujte  mláďata v pexese zde:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/domaci_zvirata2.htm

 

 

učivo ke zvládnutí 30.3. – 3.4.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: obecná x vlastní jména, místní názvy (jména hor, řek, měst, států)  pracovní list, uč ČJ s. 86-87, slova se slabikami BĚ-PĚ-VĚ-MĚ čtení: článek Chyba ČÍT s. 75 a Králíčci na počítači, psaní: přepis říkanek Prokop, Žirafa – kontrola napsaného, práce s chybou, úprava PÍS s. 15 – 19, sloh: sebehodnocení pokroku – formulace vět  v ŽK

MATEMATIKA – počítání: zvětši x zmenši číslo 3krát, zvětši x zmenši číslo 4krát; příklady na násobení číslem 0,1,2,3,4,5, počítání se závorkou M nový díl s. 1 od cv.3, s. 2 od cv.2, s. 3 a 4, geometrie: obdélník  – vlastnosti (vrcholy, strany, strany protější, x strany sousední, délka stran) M starý díl s. 21 cv. 1, poslední strana růžové okénko

PRVOUKA – Hospodářská zvířata a jejich mláďata – zvířecí rodiny (kočka, pes, králík, kůň, osel, ovce, koza, kráva, prase), užitek uč. PK s. 52 – 5

domácí škola PÁ 27.3.

Milí druháci,

jste už učením unavení? 

 

V českém jazyce si napište v písance s. 25. A zopakujte si probrané učivo:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/bp3.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/hch3.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/vf3.htm

 

Zopakujte si v geometrii druhy čar, čáry a body v těchto cvičeních. Dokončete si s. 21 a s. 31 – opakování z geometrie ve starém díle, pokud Vám některé cvičení chybí.

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/cary_body1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/cary_body2.htm

 

Připomeňte si, že v sobotu 28.3. je Den učitelů! 

Moc děkuji za obrázky, přáníčko i slova v emailu! Mám Vás ráda!

 

škola doma ČT 26.3.

Druháčci,

zdravím Vás do Vašich domovů!

 

Procvičte si v rámci českého jazyka slova se slabikami DĚ TĚ NĚ a zahrajte si ANO-NE.

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/detene2.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/detene3.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/detene5.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty-vety/cviceni1.htm

 

V matematice si procvičujte násobilku. Uvědomte si, jak násobíme  a dělíme číslem 1 a jak násobíme číslem 0. Nulou dělit nelze! (např. 4 : 0 = nelze, můžeme i výsledek za rovná se proškrtnout křížkem, ale 0 : 4 = 0). Stačí, když si vyberete některé z počítačových cvičení.

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/puzzle-filmove-pohadky/pocitame.html

 

V prvouce si prohlédněte hospodářská zvířata – nejprve ta dvounohá, ptáky. Najdete je na fotkách v učebnici PK s. 54 – 55, stačí si je prohlédnout. Připomeňte si stavbu těla ptáka (hlava-zobák, krk, trup, křídla, dolní končetiny, ocas) a řekněte si rodiny domácích ptáků: slepice, kachna, husa, krůta (samec-samice-mládě). Umíte to i u HOLUBA? Jaká rodina je KUR DOMÁCÍ? (žije v kurníku). Jaký mají lidé z těchto zvířat užitek – kdo je na pečínku-na maso, z koho máme peří, čí vejce jíme? 

škola doma ST 25.3.

Milé děti,

věřím, že se udržujete v dobré náladě. 🙂 Můžete si jen tak z legrace obléknout plavky, je přeci středa!

 

V českém jazyce si přečtěte článek Správný pes v čítance s.  84 – 85.

V matematice si procvičujte dělení 5.

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele5_2.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele5_8.htm

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pexeso-deleni/hra1.html

 

Úkol z HV zní: Zazpívejte si písničku NENÍ NUTNO z písničky Tři veteráni! viz výzva pana Svěráka…

https://dvojka.rozhlas.cz/neni-nutno-nezpivat-cesko-rozezni-pisen-jako-podekovani-pro-ty-kteri-pomahaji-8169703