učivo ke zvládnutí 16.- 20.3.

ČESKÝ JAZYK- mluvnice: vlastní jména lidí a pohádkových postav – pravopis ČJ uč s. 84-85, PÍS s. 15, předložky ČJ uč s. 82-83, ČJ ps s. 28, párové souhlásky S-Z, Š-Ž, H-CH (spodoba znělosti)  ČJ ps s. 9-12, 14-15, psaní: přepis říkanek, doplňování slov a jmen, přepis vět PÍS 21, čtení: Já Baryk ČÍT s. 79 -81

MATEMATIKA – počítání: násobky 4, násobení 4, slovní úlohy M s. 27 – 28, písemné sčítání do 100 – procvičování s. 2 cv. 1,  s. 4 cv. 6, s. 7 cv. 4, s. 9 cv. 3 a 4, geometrie: tělesa: krychle, koule, kvádr, válec

PRVOUKA – Stromy na jaře – ovocné, listnaté, jehličnaté,  stavba těla stromu (třešeň) PK s. 47, Hmyz stavba těla hmyzu (motýl)

Comments are closed.