domácí škola ČT 19.3.

Milí druháci, co máme dnes na práci?

V českém jazyce zdůvodňujte párové souhlásky H – CH v pracovním sešitě na s. 11 a napište stránku 21 v písance. Zopakujte si zpaměti slovní druhy.

V matematice si splňte s. 28 početní tabulky a slovní úlohy, procvičujte počítání.

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob4_8.htm

V prvouce si prohlédněte tato dvě videa. Do sešitu udělejte zápis – datum, nadpis HMYZ a vypište pod sebe všechny druhy, které jste viděli ve videích, pozor! stonožka a pavouk nepatří mezi hmyz. Aspoň 4 z nich nakreslete nebo nalepte obrázky na zbytek stránky (vytisknuté, vystřižené ze starých omalovánek či časopisů, jak kdo chce). Uvědomte si na nich stavbu těla hmyzu – hlava, hruď, zadeček, 6 nohou a křídla.

Prvouka HMYZ

Comments are closed.