učivo ke zvládnutí 23. – 27.3.

ČESKÝ JAZYK- mluvnice: opakování – slova se slabikotvorným L, R, vlastní jména lidí,  slova se slabikami DĚ- TĚ-NĚpsaní: přepis říkanky “Čáp”, podpis psacím písmem: plné křestní jméno a příjmení PÍS s.24,25 , čtení: Správný pes ČÍT s. 84-85

MATEMATIKA – počítání: dělení 4 uč M s. 29 – 30, násobky 5, násobení a dělení 5, slovní úlohy pc cvičení nebo práce s papírovými penězi (pětikorunami), kartičkami ze středu učebnice  geometrie: uč M s. 31 chybějící cvičení, opakování – druhy čar, vzájemná poloha bodů a přímek

PRVOUKA – Ptáci na jaře: tažní (stěhovaví) x stálí, stavba těla ptáka (např. čáp) PK s. 51, Hospodářská zvířata  – ptáci: stavba těla ptáka (např. slepice), jejich užitek PK s. 54 – 55

Comments are closed.