škola doma – ÚT 24.3.

Milí druháčci,

v českém jazyce si zopakujte vlastní jména osob, uvědomte si, že jméno a příjmení se píše s velkým písmenem na začátku. Každý by měl na papír napsat 5x svoje jméno a příjmení, tedy podpis neboli autogram. Napište s. 24 v písance.

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/vl_jmena5.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/vl_jmena6.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/vl_jmena7.htm – může být i ústně

Procvičte si slova, v nichž se píšou slabiky DE TE NE nebo DĚ TĚ NĚ.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm

 

V matematice procvičujte násobení 5. Případně dokončete cvičení v učebnici z pondělka.

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/kocici-hrani/nasobeni5priklad1.htm#

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

 

Comments are closed.