učivo ke zvládnutí 30.3. – 3.4.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: obecná x vlastní jména, místní názvy (jména hor, řek, měst, států)  pracovní list, uč ČJ s. 86-87, slova se slabikami BĚ-PĚ-VĚ-MĚ čtení: článek Chyba ČÍT s. 75 a Králíčci na počítači, psaní: přepis říkanek Prokop, Žirafa – kontrola napsaného, práce s chybou, úprava PÍS s. 15 – 19, sloh: sebehodnocení pokroku – formulace vět  v ŽK

MATEMATIKA – počítání: zvětši x zmenši číslo 3krát, zvětši x zmenši číslo 4krát; příklady na násobení číslem 0,1,2,3,4,5, počítání se závorkou M nový díl s. 1 od cv.3, s. 2 od cv.2, s. 3 a 4, geometrie: obdélník  – vlastnosti (vrcholy, strany, strany protější, x strany sousední, délka stran) M starý díl s. 21 cv. 1, poslední strana růžové okénko

PRVOUKA – Hospodářská zvířata a jejich mláďata – zvířecí rodiny (kočka, pes, králík, kůň, osel, ovce, koza, kráva, prase), užitek uč. PK s. 52 – 5

Comments are closed.