učivo ke zvládnutí 6. – 8.4.

ČESKÝ JAZYK- mluvnice: opakování –  písmeno ě ve slovech Čj ps s. 17 cv. 5,6,7 a s. 19 cv. 5a,b, 6a, psaní: přepis říkanky “Velikonoční” PÍS s.22,23 , sloh: Velikonoční týden – zvyky a tradice, čtení: V nemocnici  ČÍT s. 88-89

MATEMATIKA – počítání: dělení 5, zkouška správnosti (u dělení se provádí násobením), úlohy typu 5krát více x 5krát méně  uč M s. 6 cv. 1 – 6, s. 7 cv. 1-2, s. 18 cv. 1-4 + 6 

PRVOUKA – Povolání: zdravotníci, záchranáři, čísla tísňových linek PK sešit

Comments are closed.