škola doma – ÚT 7.4.

Milí školáci,

dnes je Šedivé úterý, snad se nikdo nemračí! A na Vás čeká tato školní práce.

V českém jazyce  si procvičte psaní slov s BĚ-PĚ-VĚ-MĚ v pracovním sešitě na s. 19 cv. 5a,b a cv. 6a. Přečtěte si na pracovním listě o Velikonocích, našich zvycích a tradicích a zkuste si vyjmenovat velikonoční dny.

Velikonoce – zvyky

 

V matematice počítejte příklady na násobení/dělení a sčítání/odčítání na s. 6 cv. 5 a 6, na s. 7 cv. 1 a 2.

V rámci pracovních činností pomozte rodičům s velikonoční výzdobou.

Comments are closed.