škola doma – ČT 16.4.

 Školáci,

dnes je čtvrtek, a to je čtvrtý den v týdnu, proto si připomeňte zpaměti násobky 4 a jaké máme 4 druhy vět.

Ve vyprávění nebo při čtení pohádek a příběhů můžeme narazit na přirovnání. Říkáme o někom, že něco dělá nebo že vypadá JAKO… a přirovnáme tu vlastnost nejčastěji k nějakému typickému zvířeti nebo věci. Zní to složitě, ale nebude. Uvidíte, až si přirovnání zkusíte v této spojovačce. Kdo nemůže vytisknout, udělá si ústně. Tak do toho!

přirovnání (slovesa)

V geometrii  si procvičte rýsování – v novém díle učebnice MA s. 31 – jen cv. 1 a jen cv. 3. Zapamatujte si novou délkovou jednotku – 1 decimetr, slovíčko DECI znamená DESET! 1d = 10cm, tedy 1 decimetr má 10 centimetrů. Ukažte si decimetr na pravítku.

Naučte se zpaměti odříkat násobky č. 6.

Do sešitu prvouky si na novou stranu napište datum a barevný nadpis LIDSKÉ VÝROBKY. Myslí se předměty a věci, které vyrobil svou prací člověk. Na zbytek stránky namalujte alespoň 5 věcí  (může být i víc) a pod ně perem napište, z čeho jsou vyrobeny (např. koláč – mouka, kabelka – kůže, skluzavka – plast, prstýnek – zlato atd.). Těším se, co vymyslíte!

Přírodnina - surovina - výrobek

Comments are closed.