učivo ke zvládnutí 27.4. – 30.4.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: význam slov – slova mnohoznačná, slova nadřazená pc úkoly, slovní druhy ČJ s. 21 cv. 1, s. 29psaní: Kotě a štěně, Mláďata – přepis říkanky, doplňování vět PíS s. 28, 29, čtení: Kotě na stromě, Sen ČÍT s. 108, 42, sloh: přirovnání se zvířátky (s přídavnými jmény) pracovní list, popis zvířete ČJ uč s. 50 cv. 1abc, cv. 3abc – rozšiřování slovní zásoby

MATEMATIKA – počítání: násobení 6 M s. 9, s. 10, sudá x lichá čísla, zkouška při písemném počítání (vždy sčítáním) pracovní sešit, geometrie: tělesa – kužel 

PRVOUKA – Výchova vztahu ke zvířatům: Kočka domácí, Pes domácí PK s. 29, sešit PK

Comments are closed.