úkoly na doma PO 27.4.

Milí žáci a žákyně 2.A,

zkuste si vzpomenout, kdo z vašich spolužáků ze třídy je jedináček – tedy nemá žádného sourozence.

V českém jazyce si v čítance na s. 108 přečtěte článek Kotě na stromě a v pracovním sešitě udělejte vybarvovánku na s. 21 cv. 1. K tomu si zkuste další přirovnání na pracovním listě.

přirovnání (PřJ)

V matematice se naučte zpaměti příklady na násobení č. 6 – 6.6, 7.6, 8.6, 9.6, 10.6, procvičujte v učebnici M s.  9 cv. 2 a 4.

mini Násobilka

V prvouce si přečtěte o kočce domácí v učebnici  PK s. 29 odstavec nahoře. V pracovním listě si ústně doplňte chybějící slovesa ve větách (z nabídky). Potom si napište do sešitu zápis: datum, barevný nadpis KOČKA DOMÁCÍ a pod něj napište alespoň  3 věty o kočce (věty vyberte z pracovního listu), pod tyto věty nakreslete rodinu kočky domácí a pojmenujte: samec – samice – mládě.

kočka domácí

Comments are closed.