úkoly na doma ST 29.4.

Žáci školáci,

ve středu zapátrejte v paměti, zda najdete holku a kluka z naší třídy, jejichž jména začínají stejným počátečním písmenem. (nápověda: S, E, M, J)

V českém jazyce si napište s. 29 v písance a přečtěte kraťounký článek Sen v čítance na s. 42 a všímejte si jmen zvířat. Na počítači si rozšiřte slovní zásobu a připomeňte si, co jsou slova nadřazená a podřazená. Uvidíte, jak je to snadné!

https://becko-tc-stistkove.webnode.cz/cesky-jazyk-2-rocnik/vyznam-slova/slova-nadrazena-podrazena-souradna/

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/prirazovani/cviceni3.htm 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/prirazovani/cviceni7.htm 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/prirazovani/cviceni5.htm 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/prirazovani/cviceni4.htm

V matematice si na pracovním listě procvičte písemné sčítání a odčítání, pozor!  a u každého příkladu udělejte zkoušku! (vždy sčítáním), výsledky potom roztřiďte barevně na sudá a lichá čísla, jak je určeno v zadání. Příklady si opište a vypočítejte na papír.

pís. počítání – ZK

Comments are closed.