Archiv Květen, 2020

škola v přírodě

Vážení rodiče,

plánovaná škola v přírodě se uskuteční v náhradním termínu, a sice PO 7. – PÁ 11.9. Je potřeba, aby vložená částka 2.800,-Kč zůstala v ŠOP.

výchovy 1. – 5.6.

Druháci, kdo má chuť, dejte se do toho!

TV: zacvičte si doma podle chuti, zasportujte venku na hřišti nebo se proběhněte v přírodě

VV: nakreslete obrázky do sešitu prvouky k zápisům (viz úkoly z PK v PO a ČT)

HV: Zopakujte si dechové žesťové nástroje – trubka, lesní roh, tuba, pozoun. Nástroje si poslechněte, jak zní a pozoun zkuste nakreslit.

Podle učebnice  HV s. 47 si poslechněte skladbu Žabák. https://www.youtube.com/watch?v=UpzGwC3Q-E8

 

úkoly z AJ – ÚT 2.6. a ČT 4.6.

Děti, paní učitelka posílá cvičení z angličtiny.

AJ 2A

zájem o audioknihu

Vážení rodiče,

reaguji druhou výzvou a připomínám, že učitelé naší školy namluvili Pohádky Boženy Němcové k jejímu letošnímu 200letému výročí narození. V případě zájmu o audioknihu v hodnotě 50,-Kč (bude placeno ze ŠOP) mi dejte prosím vědět do PO 8.6. Děkuji za spolupráci.

probírané učivo 1. – 5.6.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: samohlásky, dvojhlásky, nadřazená slova – opakování ps ČJ s. 34 cv. 1,2, s. 35 cv. 9 a uč ČJ s. 91 cv. 10 ústně, čtení: Na nákupu – ps ČJ s. 37, psaní: Slunce, Letní – přepis říkanek, přesmyčky PÍS s. 32, 40

MATEMATIKA – počítání: násobky 8 M s. 20, čtvrtina, geometrie: prostorová tělesa, měření teploty

teplota příklady

PRVOUKA – Léto: charakteristické znaky, počasí letní měsíce uč PK s. 41 dolní půlka stránky, Louka – vývoj motýla uč PK s. 56 dole, 60 – 61

učení PO 1.6.

Moji milí,

přeji Vám krásný Den dětí! Hezky si ho oslavte… třeba Vás uvidím na fotce…

Markétčina rozcvička zní: Vyjmenujte 12 lesních zvířat.

V matematice se naučte nazpaměť násobky č. 8, k tomu si splňte M s. 20 cv. 1,3.

V psaní si přepište říkanku Slunce a vyluštěte přesmyčky v PÍS s. 32. Je zapotřebí zmenšit písmo, aby se vše, co má, vešlo na řádky. Nezapomeňte dodržovat verše. (co je na prvním řádku, musíš napsat na první řádek atd.) A pozor na úkol u žárovky! Ten taky!

V prvouce si do sešitu udělejte zápis: datum, barevný nadpis LOUKA, do prvního sloupečku napište: kopretina, zvonek, jetel a do druhého: bělásek, slunéčko, kobylka. Můžete si je prohlédnout v uč PK s. 56 dole, 60 – 61. Pod zápis nakreslete vývoj motýla.

Tuby Safari Ltd

Pomůcka pro rodiče: Po motýlím svatebním tanci a námluvách naklade samička motýla vajíčka na listy. Z vajíčka se vylíhne housenka. Říká se: čím ošklivější housenka, tím krásnější motýl. Ta žere, žere, až ztloustne a zakuklí se. Tam spí a spí a proměňuje se v motýla. Až kukla praskne, vylétne motýl.

 

učivo PÁ 29.5.

Děti doma,

kdo se dnes přihlásil pro vymýšlení rozcvičky? Hádejte! Kdybyste chtěli, můžete nám přes rodiče poslat nápad na rozcvičku a my si ji zadáme a uděláme některé ráno podle vás. Hurá do toho!

Vysvoboďte se tím, že řeknete 4 sousední státy ČR, vymyslel Matěj.

V matematice si uvědomte, co je polovina. Cvičení jsou ve STARÉM díle M s. 22 cv. 1 a cv. 3, splňte na papír úkoly podle tohoto zadání: polovina

V psaní si napište stránku v písance – hádanky PÍS s. 33. Seznamte se spojkami, které mohou spojovat dvě věty. Spojky ŽE, ABY, PROTOŽE, KDYŽ, ALE poznáte nyní na pracovním listě. Zapamatujte si, že před těmito spojkami se píše čárka. Nezapomeňte, že už znáte A, I, NEBO, ANI, před těmi se ale většinou čárka nedělá. souvětí a spojky

  

učivo ČT 28.5.

Školáci, co je dnes za rozcvičku? Vyjmenujte  houby, zadává Ivetka, kdo jich řekne 10?

V českém jazyce si znovu procvičte zdůvodňování párových souhlásek v rozkaze ústně v uč ČJ s. 91 cv. 9 a písemně v ps ČJ s. 35 cv. 10.

Když chceš něco zvážit (jak je to těžké/lehké), určujeme hmotnost. Zjisti od rodičů, kolik jsi vážil, když ses narodil? Kolik vážíš nyní? Kdo z vaší rodiny je nejtěžší? Na pracovním listě určuj, co se dá zvážit. Příklady vypočítej přímo na listě nebo Ti je rodiče přepíší na papír a Ty je vypočítáš. Pozor! nezapomeň vždy připsat i jednotku.

hmotnost příklady

V prvouce si splňte téma Rybník, prohlédněte si obrázky v uč PK 57 horní půlka a zkuste počítačové cvičení: koho poznáte? 

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto_rybnik.htm

Do sešitu si zapište na novou stránku zápis – datum, barevný nadpis RYBNÍK, 1. sloupeček – rákos, leknín, orobinec. 2. sloupeček – kapr, sumec, ropucha, čáp, kachna. Nakreslete si obrázek vývoj žáby. Může Vám pomoci tento obrázek.

Životní cyklus - Žába - CHYTRÉ HRAČKY, s.r.o.

Pokud již děti nemají v sešitě prvouky stránky, pracujte na papír a stránky vložte do sešitu za obal.

Pomůcka pro rodiče, jak převyprávět vývoj žáby:  Po žabích námluvách naklade samička do vody rosolovitá vajíčka. Z každého z nich se vyvine pulec. Po čase pulci narostou nejprve zadní nohy, potom teprve přední nohy. Nakonec upadne ocásek a malá žabka vyleze z vody na souš.

učivo ST 27.5.

Milé děti,

dnes zadává rozcvičku Honzík: Řekněte 6 měst v ČR.

Procvičte si počítání  M s. 14 cv. 5 a s. 16 cv. 6  a ještě M  s. 32 cv. 16,17. 

Ve čtení a slohu si přečtěte humornou básničku Jiřího Žáčka Pohádka z psacího stroje a splňte si úkoly v uč ČJ s. 93 cv. 20abc, budete potřebovat malé zrcátko. 🙂

Přeříkejte si dny v týdnu. Zkuste začít od čtvrtka a pak od od úterý. Říkejte, co je dnes?, co bylo včera? co bude zítra? co bude pozítří? Odpovídejte, co je před sobotou?, co je po neděli?. Které dny jsou pracovní? Kdy je víkend? Který den v týdnu máš nejradši a zdůvodni proč? – snad se v tom zorientujete. 🙂

Kdo by měl chuť, může si v rámci TV zatančit s našimi učiteli. 🙂

učivo ÚT 26.5.

Děti doma,

zkuste si rozcvičku, kterou zadává Jindřiška: vymyslete 5 slov s měkkým I,Í.

V matematice si zopakujte porovnávání – rozdíl čísel M s. 18 cv. 2 a s. 32 cv. 13.

V českém  jazyce se zaměřte na párové souhlásky – rozkaz. Když chceme doplnit správně písmeno na konci slova v rozkazu (např. slovo běž), musíme si říct slovo v jiném tvaru (řeknu si pomůcku: “on poslechne a běží”, napíšeme Ž). Cvičení najdete v uč ČJ s. 75 cv. 5, 7  projděte si je ústně.