učivo ke zvládnutí 4. – 7.5.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: opakování – slova nadřazená x podřazená na pc, vlastní jména – malá x velká písmena ČJ uč s. 87 cv. 4, 5, ČJ ps s. 31 cv. 4, 5, s. 33, sloh: adresa PÍS s. 39, psaní: Mamince – přepis básničky PÍS s. 30, hra Země, město, holka, kluk, čtení: články o přátelství Zklamání, Klíč ČÍT s. 64, 66

MATEMATIKA – počítání: peníze – způsoby placení,  dělení 6 M s. 11 cv. 2 a s. 12 cv. 2, 4, o 10 více x méně, 10krát více x méně, M s 30 cv. 5, s. 32 jen cv. 1,2 a 6,7, geometrie:  jehlan

PRVOUKA: Co odláká Koroňáka? – komiks na pc, dotazník, Moje maminka sešit PK

 

Comments are closed.