učivo ke zvládnutí 11. – 15.5.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: slova lichotná x hanlivá pc, opakování – slovesa pracovní listpsaní: Krtek – přepis říkanky, ovoce x zelenina, PÍS s. 26, 27, čtení: básnička Krtek pracovní sešit s. 35 cv. 7abc, Obrázek od maminky pc nebo Tulačka  ČÍT s. 107

MATEMATIKA – počítání: násobky 7 M s. 14pamětné odčítání (pomocí rozkladu), pamětné sčítání (pomocí rozkladu) pracovní list, slovní úlohy pracovní list, geometrie: plošné geometrické tvary x prostorová tělesa 

PRVOUKA – Místo, kde žijeme: Praha uč PK s. 31, Vršovice pracovní materiály

Comments are closed.