učení doma PO 18.5.

Školáci,

v českém jazyce si na počítačových cvičeních můžete zopakovat určování slovních druhů, které již známe. Nově se dnes seznámíme se spojkami. Spojky jsou slova, která spojují slova nebo věty. Pozor! mohou se plést s předložkami. Vy se dnes na pracovním listě zkuste naučit čtyři spojky spojující slova. Napište si Rýmovačky naší Kačky v PÍS s. 31 a doplňte správně do vět jména členů rodiny, aby se rýmovala. Při psaní je potřeba zmenšit písmo. Prosím nepište propiskou, ale perem!

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni2.html

spojky spojující slova

V matematice vyřešte slovní úlohy M s. 15 cv. 5 a s. 16 cv. 7. Naučte se zpaměti příklady 7 . 7 = 49, 8 . 7 = 56, 9. 7 = 63, ty ostatní na násobení 7 už umíte, když si čísla “otočíte”.

V prvouce splňte sebehodnocení za dobu, kdy nechodíte do školy.

sebehodnocení 3-4letí 2020

Comments are closed.