učivo ke zvládnutí 18. – 22.5.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: dytyny x ditini pracovní list, ps ČJ s. 34 cv. 3 – 6, V dopravě pravopisné cvičeníspojky (spojující slova), čtení: rýmy – hledání v básních ČÍT s. 74 Na jabloni hrušky zrají, s. 82 Co všechno musí udělat jaro, s. 113 Jak se maluje domeček, báseň Vrtulníky na výletě cvičení na pc nebo Slabikář po mámě ČÍT s. 109, psaní: Rýmovačky  naší Kačky  PÍS s. 31

MATEMATIKA – počítání: násobení 7 M s. 15, 16, 1 týden = 7 dnů,  tvoření příkladů: ze 4 čísel sestav 2 příklady na násobení a 2 příklady na dělení pracovní list, počítání s výhodami na papír, geometrierovinné útvary (geometrické tvary), měření rychlosti pracovní list

PRVOUKA – sebehodnocení, Dopravní výchova – pravidla silničního povozu z pohledu chodce, znalost dopravních značek pracovní list

Comments are closed.