učení doma ÚT 19.5.

Druháci,

v českém jazyce si procvičte spojky na pracovním listě. Ve čtení si zopakujte vše, co víte o básničce. Kdo je básník, básnířka? Co je sloka a co verš? Vyhledejte v básni rýmy – to si zkuste na některé básničce v čítance:  ČÍT s. 74 Na jabloni hrušky zrají, ČÍT s. 82 Co všechno musí udělat jaro, ČÍT s. 113 Jak se maluje domeček (stačí si vybrat jen jednu!).

spojky spojují slova ve větách

V matematice spočítejte příklady na násobení 7 – uč M s. 15 cv. 2, porovnejte, o kolik se čísla liší M s. 15 cv. 4. Vyzkoušejte si počítání s výhodami. Na papír si na řádky pod sebe napište tyto příklady:

6 . 4

5. 3

7 . 2

3 . 8

9 . 4

2 . 8

Vedle napište příklad obrácený (např. 5 . 6 = 30    6 . 5 = 30). Víte, že když se u sčítání či násobení čísla otočí, výsledek se nezmění. Oba příklady si prohlédněte a zakroužkujte ten, který by se Vám snadněji počítal. Pokud máte příklad na násobení, který vám připadá těžký, zkuste čísla vyměnit. (např. já bych zakroužkovala 6 . 5 = 30, protože násobit pěti se mi zdá lehčí)

Comments are closed.