Provoz školy od 25.5. do konce školního roku

  • škola bude otevřená od 7:30 hod
  • do budovy vstupujete vchodem do šaten přes vrátnici
  • první den 25. 5. přijdete rovnou do třídy 3. C, nebudete se přezouvat
  • šatní skříňky budou zahrazené páskou s nápisem VSTUP ZAKÁZÁN
  • s sebou budete mít roušku a náhradní na výměnu
  • v úterý si prosím přineste velkou igelitovou tašku na vyklizení šatní skříňky a odnesení věcí
  • od úterý 26. 5. se již přezouváme, boty si budeme nechávat u lavičky na chodbě u třídy 3.C
  • děti si vezmou do školy penál, ŽK, učivo podle týdenního plánu + pomůcky na anglický jazyk, svačinu, čip na oběd

Doporučuji, aby děti měly každý den pohodlné oblečení a sportovní obuv, budeme každý den chodit ven.

Comments are closed.